IMF: Fjern subsidier av kull, olje, gass og el

Subsidier til energi – produksjon og forbruk – utgjør på verdensbasis hele 1,9 billioner dollar årlig, konkluderer det Det internasjonale pengefondet (IMF) i en rapport.

Dette er skadelig på flere måter: Subsidiene tømmer offentlige budsjetter, oppmuntrer til overdreven energibruk og hemmer investeringer i fornybar energi. Å fjerne subsidiene helt ville redusere CO₂-utslipp med hele 13 prosent og hatt positive helsevirkninger. Rapporten går gjennom erfaringer med hvordan subsidier best kan fases ut.

IMF: Energy subsidy reform: lessons and implications (rapport, pdf)

Fjerning av energisubsidier vil merkes for oljeproduserende land. Dersom subsidiene til drivstoff ble faset ut, vil prisene på verdensmarkedet i 2050 være 8 prosent lavere for råolje, 13 prosent for gass og 1 prosent for kull (i forhold til et scenario der subsidiene beholdes).

Kilde: IMF 2013.
Kilde: IMF 2013.

Figuren viser totale subsidier “før skatt” i årene 2007-2011. Subsidier “før skatt” betegner en situasjon der bedrifter og husholdninger betaler mindre for energi enn produksjons- og distribusjonskostnadene. Rapporten bemerker at subsidiene har tatt seg opp igjen etter finanskrisen i 2008-09.