#Klimainnovasjon: Lagrer solenergi og sommervarme til bruk om vinteren

Les også om: Norges første elektriske tippebil, IKEAs bruktsatsing, nytt liv for brukte bilbatteri og mobile hurtiglader for tunge kjøretøy.

Tar i bruk «Geotermos» for å holde varmen

Nyheten: I november vant Drammen Eiendom KF pris for årets lokale klimatiltak under Zerokonferansen med prosjektet «Geotermos».  

Bakgrunn: Da nye Fjell skole åpnet høsten 2020, var det med en helt spesiell energiløsning. Kombinert med Fjell flerbrukshall, som ble ferdigstilt året i forveien, er det til sammen 1125 m2  med solpanel som produserer energi til 50 lagringsbrønner i fjellet under parkeringsplassen. Anlegget ble tatt i bruk i april 2020. 125 m2 med solpaneler produserer energi som går rett i brønnene, som er 100 meter dype, mens de øvrige solpanelene bidrar med strøm for å drifte en CO2-varmepumpe som henter varmeenergi fra uteluften.  

Til sammen har brønnene kapasitet til å lagre 7-800 000 kWh, og man forventer å levere tilbake rundt 350 000 kWh årlig i varme med ulike temperaturer. Det betyr at man om vinteren åpner «termosen» og henter energi til å varme opp 10 000 m2 med byggareal.   

Abonner på #Klimainnovasjon

I nyhetsbrevet #Klimainnovasjon løfter redaksjonen i Energi og Klima frem saker som forteller hvordan arbeidet for klimakutt gir oss mange nye løsninger. #Klimainnovasjon sendes ut en gang i måneden.

Abonner på #Klimainnovasjon:

Hvorfor er dette viktig? At solinnstrålingen til Norge varierer gjennom året, er det vanskelig å gjøre noe med. Det er best forhold vår og sommer, mens desember og januar har lavest innstråling. Produksjonen fra solcelleanlegg er dermed størst når behovet vanligvis er minst. 

Prosjektet i Drammen er et bidrag til å løse dette problemet. At anlegget er tilknyttet en skole som er stengt store deler av de beste solmånedene, og dermed bruker enda mindre strøm, gjør nytteverdien enda større. 

«Geotermosen» er også et prosjekt som viser hvordan ulike energiformer- og bærere kan spille sammen i et større system. Med vinterenergi hentet direkte fra «termosen», vil man også dempe effekttoppene i strømnettet på kalde vinterdager. 

Norges første elektriske tippebil på plass

Nyheten: Selskapet Tom Wilhelmsen i Ytre Enebakk har fått på plass tre helelektriske tippebiler.  

Bakgrunn: Ifølge bransjebladet Bygg.no er bilene trolig de første i Europa der fossilt drivstoff er byttet ut med batteri. Med en batterikapasitet på 200 kWh, er tanken å benytte de nyankomne bilene, alle levert av Volvo, til bykjøring. Ifølge daglig leder Tom Wilhelmsen vil investeringen føre til at de kutter sine egne klimagassutslipp med 10 prosent – 265 500 kg CO2

Overordnet er innfasing av elektriske tippebiler et steg på veien til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser spesielt, og tungtransporten generelt. I 2019 utgjorde utslipp fra tunge kjøretøy og varebiler ca åtte prosent av den norske totalen. 

Men det vil nok drøye før sektoren er utslippsfri. Ifølge Elektrifiseringsbarometeret til Sweco er 0,2 prosent av nysolgte lastebiler hittil i år elektriske. Kanskje vil strengere innkjøpskrav være nøkkelen? I forbindelse med lanseringen av tippebilene sa utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen til Bygg.no at de «vil vektlegge miljøkravene i stadig økende grad fremover». 

Og trenger Tom Wilhelmsen å lade bilene sine på byggeplassen, kan kanskje løsningen i neste avsnitt være noe å se nærmere på.

Lanserer mobil hurtiglader for bygg- og anleggsplasser 

Nyheten: Selskapet EST Floattech har utviklet en mobil hurtiglader som skal være klar for bestilling i januar 2021.

Bakgrunn: Til Teknisk Ukeblad opplyser selskapet at det kun trengs tilgang til stikkontakt for å ta 20 fotskontaineren i bruk. Fra åtte meter lange kabelslanger kan to maskiner/kjøretøy lades med 150 kW samtidig.

De 96 batterimodulene har en samlet kapasitet på 390 kWh, som skal være nok til å lade opp to-tre elektriske gravemaskiner. Ladeboksen skal både kunne eies og leies, og prisen for å kjøpe modellen beskrevet her er på rundt fire millioner kroner, opplyser daglig leder Jannik Stanger til TU.

Selskapet satser på at markedet for elektriske anleggsmaskiner skyter fart i årene som kommer, som følge av krav om nullutslippsløsninger. Ifølge TU er det i løpet av siste år bestilt 150 elektriske gravemaskiner, men foreløpig er ingen nyprodusert på fabrikk. De som er tatt i bruk til nå er ombygde varianter.

Brukte bilbatteri får nytt liv

Har du tips eller innspill? 

Vet du om noen som har gjort noe smart for å redusere klimagassutslipp? Lite eller stort? Bedrift eller privatperson? Tips martin.hirth@energiogklima.no 
 
Dersom du har andre innspill, eller noe du ønsker å lese mer om, er vi takknemlig for å høre fra deg om det også.

Nyheten: Hydro og svenske NorthVolt får 43,5 millioner kroner i støtte fra Enova for å gjenvinne materialer fra brukte bilbatteri.  

Bakgrunn: Pilotprosjektet, som skal bygges i Fredrikstad, ble først lansert i juni i år, da den norske aluminiumsprodusenten Hydro og den svenske batteriprodusenten Northvolt stiftet det felleseide selskapet Hydrovolt. Prosjektet skal driftes av selskapet Batteriretur, som har jobbet med mottak og resirkulering av batteri siden 1993.

Til E24 sier Hydro-sjef Arvid Moss at anlegget vil koste rundt 100 millioner kroner og skal kunne resirkuleres inntil 8000 tonn brukte bilbatteri årlig, med mulighet for en senere utvidelse. Fra de resirkulerte batteriene får Hydro aluminium, mens Northvolt får litium, kobolt og mangan, ifølge DN.  

Hvorfor er dette viktig? For å kutte utslipp i transportsektoren er man avhengig av en massiv elektrifisering. Men for å lage et bilbatteri trengs det materialer det er knapphet på. Lykkes man å resirkulere materiale fra den økende mengden brukte bilbatteri vil det styrke verdikjeden og redusere belastningen det medfører å utvinne dem.  

IKEA kjøper dine brukte møbler  

Nyheten:  Under tilbudskampanjen «Black Week» lanserte den svenske møbelgiganten en ordning om tilbakekjøp av brukte møbler i 27 land. 

Bakgrunn: Er du lei av din gamle Billy Bokhylle? Nå ønsker IKEA at du tar den med tilbake til varehuset og leverer den inn, fremfor å kaste den på søppeldyngen. I retur får du en tilgodelapp på inntil 50 prosent av den opprinnelige prisen. Noen unntak er det imidlertid. Møbelet må være solgt etter 2010 og senger og sofaer tas ikke tilbake. Løsningen skal bidra til at IKEA når ambisjonen om å være 100 prosent sirkulære innen 2030.  

Ordningen er ikke helt ny. Siden 2018 har man testet ut løsningen ved IKEAs varehus på Leangen i Trondheim. – Nå har alle varehus i Norge innført tjenesten, skriver kommunikasjonsrådgiver Gudrun Lægreid til Energi og Klima i en e-post. Siden september er tjenesten testet 40 000 ganger.
 
Tidligere i høst åpnet IKEA i Sverige en egen butikk som kun selger gjenbruksmøbler bruktkjøpesenteret Retuna i Eskilstuna. Foreløpig er det ikke planer om en tilsvarende frittstående butikk i Norge, opplyser Lægreid.