Mot solid kraftoverskudd?

Toppledere i energibransjen tror Norge styrer mot overskudd på elektrisk kraft.Til rapporten Kraftkommentaren 2013 har DNB Markets spurt toppledere i norske kraftselskaper om bl.a. deres syn på norsk og nordisk kraftbalanse de neste årene. Om fem år vil Norge ha kraftoverskudd, mener åtte av ti i undersøkelsen. 27 prosent tror overskuddet vil være på over 9 TWh. For Norden sett under ett mener hele 53 prosent at kraftoverskuddet vil være på over 9 TWh. Andelen som venter overskudd på kraftbalansen har økt siden i fjor, da samme spørsmål ble stilt. Et svaralternativ med større underskudd enn 9 TWh ble også gitt, men ingen av respondentene valgte dette.

Spørreskjemaet ble sendt til 140 toppledere i kraftselskaper. 84 svarte. Både store, mellomstore og små selskaper deltok. Blant disse var kraftprodusenter, nettaktører, vertikalt integrerte selskaper og andre.