OECD: Vi er langt ute av kurs

OECDs anbefaling foran Durban-møtet er at det må handles svært raskt dersom risikoen for dramatiske klimaendringer skal kunne begrenses.

Utslippene må nå et “peak” før 2020, og all ytterligere forsinkelse vil fordyre senere omstilling kraftig. OECD advarer mot risikoen som oppstår når man fortsetter å bygge ut fossile kraftverk for lenge – det gjør at kostnadene knyttet til nedlegging av nye kraftverk eller eventuell rensing øker. OECD er tydelig på at subsidier både til produksjon og forbruk av fossil energi må bygges ned. Ellers viser OECD til økonomenes tradisjonelle oppskrift. Det er en raskt økende karbonpris som må sørge for de nødvendige utslippsreduksjonene. I hovedscenarioet må karbonprisen være på 325 dollar i 2050. Dessverre publiserer ikke OECD hele rapporten for gratis nedlasting, men sammendraget er tilgjengelig.

The OECD Environmental Outlook to 2050