Vindens stormakter

Kina og USA sto for 59 prosent av den nye vindkraften som ble installert i verden i 2012.


Totalt ble det installert 44.711 MW ny vindkraft i 2012, en ny rekord. Kina og USA var omtrent jevnstore med 13200 og 13124 MW, viser tall fra Global Wind Energy Council. Kina leder også listen over samlet (kumulert) kapasitet med 75.564 MW. Det er 26,8 prosent av global installert kapasitet.

I Norge ble det i 2012 installert 632 MW ny vindkraft, ifølge vindinfo.no.