Rekordomsetning for norske fornybarleverandører i 2019

Podkast: Omsetningen vokser med nesten 30 prosent til 45,1 milliarder kroner, viser ny analyse. Hva er trendene og vil oppgangen fortsette i koronaåret 2020?

Landbasert vindkraft er den største næringen og hadde i tillegg sterkest vekst, med en total omsetning på 14,2 milliarder kroner i 2019. På plassene bak fulgte vannkraft og havvind med ca 11 milliarder hver, med et lite sprang ned til solenergi med 6,3 milliarder og bioenergi med 2,2 milliarder i omsetning. I antall arbeidsplasser står vannkraften for ca 50 prosent, med 7587 av 14 477 årsverk i Norge. Analysen inkluderer ikke omsetning knyttet til produksjon og salg av kraft, eller drift av kraftnett.

Les rapporten her.

Det er store forskjeller blant næringene på om omsetningen skjer i Norge, som ren eksport til utlandet eller gjennom norskeide datterselskap i utlandet. – Vannkraft og landbasert vindkraft er i hovedsak en hjemmeindustri med salg i Norge, mens for havvind og solenergi er det omvendt, sier Ivar Slengesol, direktør for forretningsutvikling og strategi i Eksportkreditt, som sammen med Olje- og energidepartementet og Norwep har bestilt rapporten fra Multiconsult.

Undersøkelsen viser at norske fornybar-leverandører eksporterte for 9,7 milliarder kroner i 2019, og selv om det er en dobling siden 2014, utgjør det under en prosent av samlet norske eksport på 1300 milliarder årlig. Nå mener Slengesol det er på høy tid å ta steget fra innovasjon og pilotprosjekter til skalering og industribygging.

– Vi er blant de landene i verden som har mistet størst markedsandeler av eksport de siste 20 år. Nå får vi i tillegg en omstilling fordi vår desidert viktigste eksportnæring blir mindre, og det gapet må fylles, sier Slengesol, og peker blant annet på et hjemmemarked for havvind som et viktig steg for å utvikle sterkere eksportrettede industrier.

Omsetning og sysselsetting hos aktører i den norskbaserte fornybarnæringen i 2019. Ekskluderer produksjon av kraft og varme. Kilde: Multiconsult

Han får støtte av stipendiat i fornybar energi ved Universitetet i Bergen, Ida Solbrekke, som peker på de naturgitte forutsetningene for havvind på norsk sokkel. – Tidvis vil det være krevende forhold, mye vind og ruskete vær, så alt utstyr må tåle mye. Gjør de det hjemme, kan man si det er et kvalitetsstempel, sier Solbrekke, som spesielt tror et hjemmemarked vil være viktig for små- og mellomstore bedrifter uten sterke internasjonale nettverk fra f.eks oljebransjen.

I podkasten om undersøkelsen får du høre mer om:

  • Hvilke bedrifter er det som driver veksten?
  • Hva skal til for å øke fornybareksporten ytterligere?
  • Hva vi vet om utviklingen til fornybarnæringene i løpet av pandemiåret 2020?
  • Heier forskere på de næringene de selv studerer?

Ukens anbefalinger fra panelet

I hver sending vil gjestene komme med en anbefaling til lytterne fra klima- og energifeltet for videre fordypning. Denne uken hadde vi med oss disse godsakene:

Ida Marie Solbrekke fra UiB og Ivar Slengesol fra Eksportkreditt er to av de faste paneldeltakerne i podkasten. Foto: UiB / Eksportkreditt

Ida Marie Solbrekke: I boken «Merchants of Doubt» drar forfatterne Naomi Oreskes og Erik M. Conway paralleller mellom kontroversielle meninger innen klimaendringer til tobakkindustrien, og hvordan viktige personer som uttaler seg ofte har økonomiske interesser som bakteppe for sine utsagn.

Ivar Slengesol: Bloomberg New Energy Finance kom med sin fremtidsprognose denne uken, hvor sammendraget er tilgjengelig for alle på nett. Det er nyttig lesning fra et av de ledende analysemiljøene i verden.

Martin Larsen Hirth: Akademikeren Aatish Bhatia har laget et artig verktøy hvor du kan taste inn ditt fødselsår og visuelt se hvor mye CO₂ som har sluppet ut i atmosfæren i løpet av din levetid. Både artig, god vitenskapsformidling og forbilledlig datajournalistikk. Prøv selv hos Parametric Press.

Abonner på Energi og Klima som podkast

Selv om du alltid vil finne siste episode her på nettsiden, er det enkleste for deg å abonnere på Energi og Klima enten i iTunesSpotify eller Podbean. Da finner nye episoder automatisk veien til ditt øre.

Podkast-ikon laget av Smashicons fra www.flaticon.com
Intromusikk av Håvar Skaugen, Norsk Klimastiftelse