Arendalsuka: Ekstremvær – ekstreme kostnader

Norge er et flomutsatt land, og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere, med potensielt store økonomiske konsekvenser. Opptak av debatt under Arendalsuka om klimarisiko og ekstremvær.

Debatten ble arrangert av Kommunalbanken, Cicero og Norsk klimastiftelse.

Alle økonomiske sektorer kan bli påvirket av flomrisiko. De totale kostnadene ved flomhendelser blir regelmessig undervurdert, ettersom indirekte kostnader, fra strømbrudd eller avbrytelser og forsinkelser i transportsystemer, ofte blir utelatt.

Store flomhendelser får mest oppmerksomhet, men overvann koster mest. Systemene for flombeskyttelse som har fungert godt til nå, blir utfordret av klimaendringer. Det er ikke sikkert at investorer og kommuner kan regne med at forsikringsselskapene eller staten vil fortsette å ta regningene.

I København falt det 150 mm nedbør på to timer i juli 2011. Skadeomfanget omfattet blant annet kritisk infrastruktur og kostnadene beløp seg til nesten 1 milliard euro. Lykke Leonardsen fra København kommune innledet om arbeidet med klimatilpasning i byen, fulgt av en panelsamtale ledet av Anne Jortveit fra Norsk klimastiftelse.

[rp4wp]

Medvirkende:
Cecilie Daae, direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Robert Steen, byråd for finans, Oslo kommune
Ivar Martinsen, konserndirektør, IF
Lykke Leonardsen, programleder Grønne byløsninger, København kommune
Alfred Bjørlo, ordfører, Eid kommune
Kristina Alnes, seniorrådgiver, CICERO
Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør, Kommunalbanken
Anne Jortveit, prosjektleder, Norsk klimastiftelse