#Klimafrokost om Wisting-feltet i klimakrisens tid – hva gjør oljelandet Norge?

Er Equinors planer om å bygge ut Wisting-feltet forenlig med Norges klimamål og verdens behov for å fase ut fossil energi fort? Se opptak av frokostmøte her.

Wisting er Norges nordligste oljefelt. Det ligger om lag 300 kilometer ut i havet nord for Hammerfest og i nærheten av iskantsonen. Equinor jobber nå med å ferdigstille plan for utbygging og drift av Wisting-feltet innen utgangen av året. Hvis selskapet rekker fristen, kan Wisting-utbyggingen bli omfattet av den gunstige oljeskattepakken Stortinget vedtok i 2020. Den innebærer at staten bærer nesten all økonomisk risiko for utbyggingen – en utbygging som før oljeskattepakken ble vurdert som ulønnsom.   

 På Klimafrokosten spør Norsk klimastiftelse om blant annet:   

  • Har energikrisen også endret behovet for utbygging av oljefelt lengst nord, langt unna eksisterende infrastruktur?  
  • Wisting-feltet består hovedsakelig av olje, og mindre gass. Hvor mye CO2 vil havne i atmosfæren ved bruk av oljen og gassen fra feltet?
  • Hvordan er økonomien i Wisting – vil en investering i utbygging av feltet bare bli lønnsom hvis verden ikke når Paris-målene om å begrense den globale oppvarmingen ned mot 1,5 grader?  
  • I følge Equinor vil det koste om lag 60 til 75 milliarder kroner å bygge ut Wisting-feltet. Vil det i klimakrisens tid være riktigere å investere disse pengene i fornybar energi som kan bidra til å nå klimamålene heller enn å bidra til å forlenge oljealderen?    
  • Det trengs kraft fra land for å elektrifisere Wisting. Hvilke utfordringer medfører dette? Kan kraften heller brukes til investering i grønn industri?   
  • I Norge er det mangel på arbeidskraft – hvordan vil en ny utbygging som Wisting påvirke norsk økonomi og muligheten for å skaffe kompetent arbeidskraft til ny, grønn industri?

Innledere og deltagere i samtalepanelene er blant andre: Knut Einar Rosendahl, professor ved Handelshøyskolen, NMBU, Olav Lie, spesialrådgiver for olje og gass, kraft, maritim sektor og leverandørindustri i LO, Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Stortingets Energi- og miljøkomite for Høyre, Beaska Niillas, parlamentarisk leder i Sametinget og nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant og medlem i Stortingets Energi- og miljøkomite for SV, Jens Ulltveit-Moe, sentralstyremedlem i MDG og investor og Astrid Hoem, leder i AUF.