IEA om grønn energi: Veksten tiltar frem til 2017

Finanskrisen og de lave gassprisene spesielt i USA har gjort at mange har spådd en lavere vekst i fornybar energi i årene fremover, i forhold til den markerte veksten de siste årene. Her hjemme har Statoil kommet på banen med energiscenarier som spår en vesentlig utflating av veksten i grønn energi de nærmeste to tiårene.… Fortsett å lese IEA om grønn energi: Veksten tiltar frem til 2017

Finanskrisen og de lave gassprisene spesielt i USA har gjort at mange har spådd en lavere vekst i fornybar energi i årene fremover, i forhold til den markerte veksten de siste årene. Her hjemme har Statoil kommet på banen med energiscenarier som spår en vesentlig utflating av veksten i grønn energi de nærmeste to tiårene. På denne bakgrunn er det interessant å notere en ny rapport fra IEA, «Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012 – Market Trends and Projections to 2017». Hovedbudskapet i rapporten er at veksten i fornybar elektrisitetsproduksjon vil akselerere på mellomlang sikt.

Rapporten, som bygger på en bottom-up analyse av markedsutviklingen og planer i de 15 største enkeltmarkedene i verden, tegner et bilde av et betydelig oppsving i både vannkraft og de nye grønne energikildene vind, sol og bioenergi:

  • I perioden fra 2011 til 2017 vil kraftproduksjonen fra fornybare kilder øke med 1 840 terawattimer (TWh). Det er nesten 60% høyere enn veksten registrert i perioden 2005-11. Global kraftproduksjon fra fornybare kilder sto for 4 540 TWh i 2011,og ventes å nå nesten 6 400 TWh i 2017, hvilket tilsvarer en 5,8% årlig vekst.
  • Mens vannkraft fortsatt er den dominerende kilden og fortsetter å vokse er det de nye kildene – solcellenergi, vind, konsentrert solenergi, bioenergi, jordvarme – som vokser raskest, hele 14,3% årlig. Det er noe langsommere enn veksten på 16,2% i perioden 2005-11, men allikevel overraskende høyt med tanke på at spesielt vind og solcelleenergi etter hvert er blitt modne.
  • Som vist i figuren nedenfor ligger det an til en kraftig økning i antall land med installert kapasitet på 100 megawatt (MW) innenfor de nye, fornybare teknologiene. Eksempelvis fordobles antallet land som i 2017 vil ha installert solcelle- og bioenergi på over 100 MW.

  • Av den totale tilveksten på 710 gigawatt (GW) fornybar elektrisitetskapasitet, vil Kina stå for nesten 40%, eller 270 GW. Deretter kommer USA (56 GW), India (39 GW), Tyskland (32 GW) og Brasil (32 GW), anslår IEA-rapporten. I 2017 vil landene utenfor OECD stå for 65% av vannkraftproduksjonen og nesten 40% den øvrige grønne energiproduksjonen.
  • Selv om andelen reduseres over tid, viser IEA-rapporten økt absolutt vekst i vannkraftproduksjon sammenlignet med forrige tiår, 3,1 % pr.år. Med 4 380 TWh i 2017, vil sektoren stå for nesten 70% av fornybar kraftproduksjon
  • Selv om økonomiske incentiver fortsatt er viktig for å underbygge utviklingen, fremhever IEA-rapporten at vi nå er i en fase der flere og flere prosjekter blir uavhengig av støtte og kan konkurrerer på egne meritter. Både store og små vannkraftverk, geotermisk energi og onshore vind konkurrerer godt med nye kull- og gasskraftverk på mange områder. Desentralisert produksjon av solcellestrøm er billigere enn dieseldrevne generatorer, og i stadig flere områder med gode sol-ressurser konkurrerer takproduksjon fra solceller med sluttbrukerprisene.