Se #Klimafrokost på klimatv.no: – Hvor mye olje kan vi bruke om vi skal nå klimamålene?

Tirsdag 19/11 sendte vi direkte fra #Klimafrokost i Stavanger. Se alle innledninger og debatt i opptak her.

For å begrense oppvarmingen til «godt under to grader», må utslippene av klimagasser globalt halveres innen 2030 før de går i null rundt 2050. Hvor mye olje kan vi bruke om vi skal nå målene i Paris-avtalen? Hva sier FNs klimapanel? Dette er noe av det som ble drøftet på Klimafrokosten. Program:

Klimaendringene som skjer: Om hvorfor det haster med å erstatte olje, kull og gass med fornybar energi.
v/ Kikki Kleiven, Førsteamanuensis, Institutt for geovitenskap, Bjerknessenteret for klimaforskning / Universitetet i Bergen.

Hvor mye olje trenger vi om vi skal nå halvannengradersmålet? Hva sier FNs klimapanel?
v/ Tore Furevik, Professor, direktør Bjerknessenteret for klimaforskning, Geofysisk institutt. I samtale med Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

Kan det å begrense utvinningen av olje, kull og gass bidra til å nå målene i Paris-avtalen? Hva slags rolle kan Norge ta?  
v/ Taran Fæhn, samfunnsøkonom og forskningsleder, SSB.

Hvordan bør politikken rigges også hvis vi skal tilby mindre olje? Hvilke effekter kan det få internasjonalt om Norge «klimaverner» leteområder og lar olje ligge?
v/ Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.

Samtalepanel med blant andre Marianne Chesak (fylkesordfører i Rogaland) og Svein Erik Tuastad (UiS).

Møteleder er Anne Jortveit, prosjektleder for #Klimafrokost og nestleder i Norsk klimastiftelse.

Kavlifondet støtter Norsk klimastiftelses prosjekt #Klimafrokost.