Medspillere og motkrefter: #Klimafrokost om desentral kraftproduksjon

Mange steder i Europa er desentralisering av energisystemene godt i gang. I lokalsamfunn går borgere og lokalt næringsliv sammen om å investere i solcelleanlegg, bioenergi, vindparker, småvannkraft og kraftnett. Småskala, desentralisert energiproduksjon er blitt vanligere også i Norge.

I et klimaperspektiv er det meningsfylt med mer lokal fornybar energi fordi Norge – gjennom de nye planlagte kablene – dermed kan eksportere mer utslippsfri energi til Europa. I et forbrukerperspektiv kan solceller på eget tak produsere kraft direkte til bruk i eget huset, eieren slipper å betale nettleie for denne delen av kraftforbruket.

Men utvikling truer etablerte forretningsmodeller og maktstrukturer og dermed trigges motkreftene. Det er tema for en #Klimafrokost i regi av Norsk Klimastiftelse 31. mai i Oslo.

Klikk her for å melde deg på og delta i diskusjonen.

På Klimafrokosten spør vi:

  • Hva er det som skjer i energimarkeder der det blir flere og flere små, lokale energiprodusenter?
  • Hvilke ulike holdninger er det til mer desentralisert kraftproduksjon i Norge?
  • Ti år frem i tid, hvilken situasjon er det norsk kraftbransje bør posisjonere seg for?
  • Hvordan kan myndighetene best legge til rette for mer desentralisert energiproduksjon?
  • Hvilke motkrefter finnes?
  • I hvilken grad kan lokal, småskala energiproduksjon bidra til redusere CO₂-utslippene?
  • Hva er muligheten for verdiskaping innen desentral energiproduksjon?

Innledere er Anne Jorun Aas, styreleder i ENERGIX og daglig leder i SIGLA, Steinar Bysveen, konserndirektør for Vindkraft, teknologier og strategi i Statkraft, Bernt Bremdal, professor ved Universitetet i Tromsø og F&U ansvarlig i NCE SMART i Halden og Einar Wilhelmsen som nylig ble ansatt som fagansvarlig for fornybar energi ZERO etter flere år i Forskningsrådet.

Forsiden til rapporten Europas strømrebeller.
Forsiden til rapporten Europas strømrebeller.

Norsk Klimastiftelse ga i desember 2015 ut rapporten «Europas strømrebeller» som gir et godt bilde av hva som skjer på grasrotnivå i flere europeiske land, der enkeltpersoner samarbeider om å få på plass lokal og fornybar energiproduksjon og der innbyggere i lokalsamfunn går sammen for å få på plass energieffektiviserende løsninger og kraftproduksjon til eget bruk. I noen land oppleves dette så provoserende at de gamle, store aktørene mobiliserer lobbyapparatet og får med seg et flertall av politikere på å fjerne incentivordningene til småskala energiproduksjon. Her kan du laste ned rapporten.

På Klimafrokosten 31. mai tar vi utgangspunkt i norske forhold og norsk politikk.