Oslos byråd forsinker Fornebubanen

Lokal konflikt truer med å forsinke Fornebubanen med år – til skade for klima og miljø. Et infrastrukturselskap eid i fellesskap av Oslo og Akershus kan løse floken.

De fleste har vel fått med seg at bybaner kan vekke engasjement. For dem av oss som ikke er så heldige å være fra Bergen, er det vanskelig å sette seg inn de følelsene som bybanen over Bryggen vekker.

Vi kan til og med smile litt av bergenserne, men så kommer det brått en bumerang som viser oss at lokalt engasjement ikke er forbeholdt bergensere: Fornebubanen!

Fornebubanen skal som kjent gå fra Majorstua stasjon i Oslo kommune (og fylke) ut til Fornebu i Akershus fylke, og det er her problemet ligger: Banen skal ligge i to fylker. Denne banen er helt avgjørende for at det skal være mulig å bygge 5000 nye boliger på Fornebu, de fleste i regi av OBOS.

Uten denne banen vil trafikken inn til Oslo kvele byen med eksos og øke Norges CO₂-utslipp. Dette har vi visst helt siden gamle Fornebu flyplass ble nedlagt til fordel for Gardermoen.

Hva koster banen?

Banen skal koste rundt 10 milliarder kroner å bygge. Dette er for mye å finansiere for en kommune eller et fylke. De fire borgerlige samarbeidspartiene Høyre, Frp, KrF og Venstre har derfor forpliktet seg til å bevilge halvparten over statsbudsjettet, under ledelse av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen – da vet vi også at pengene kommer. Dette er et gjennombrudd etter at prosjektet ble tilbudt nøyaktig null statlige kroner under den rødgrønne regjeringen i de foregående åtte årene. Prosjektet er nå endelig realiserbart.

Fremtidsbilde av t-bane-nett i Oslo/Akershus med tilkobling til Fornebu. (illustrasjon: Ruter)
Fremtidsbilde av t-bane-nett i Oslo/Akershus med tilkobling til Fornebu. (illustrasjon: Ruter)

De resterende 5 milliardene må betales av Akershus’ bilister gjennom bomringen, samt ved bidrag fra Akershus fylke og Oslo kommune. Også OBOS ved direktør Daniel Siraj – som vil tjene på boligsalg – har tilbudt seg å dekke en del.

Hva er problemet?

Kort fortalt ønsker byrådet i Oslo – ledet av Raymond Johansen – at Oslo kommunes heleide datterselskap Sporveien AS skal bestemme over, bygge og eie hele banen til tross for at den knapt er finansiert av Oslo. Dette ønsker ikke Akershus fylke og fylkesordfører Anette M. Solli, og det kan man jo forstå. Hvorfor det er så viktig for byrådet i Oslo å regjere over Akershus i denne saken, er det vanskeligere å forstå.

Der står i hvert fall saken, og der vil den bli stående til man finner en løsning. I mellomtiden taper miljøet verdifulle år.

En enkel løsning: Et felles infrastrukturselskap

I 2007 etablerte Oslo kommune og Akershus fylke det felles eide selskapet Ruter, for å samordne kollektivtrafikken i fylkene, til beste for trafikantene og miljøet. Om vi bor på den ene eller den andre siden av bygrensen burde ikke ha noe å si. Og for en suksess Ruter har blitt!

Stortingsrepresentant Marianne Aasen fra Akershus er modig og foreslår å slå sammen fylkene Oslo og Akershus for å løse problemer som det vi nå står i. «Det som er viktig for samfunnet vårt, er at vi får en sammenheng mellom samferdselspolitikken og arealpolitikken», sier Aasen til Dagens Næringsliv under overskriften «Kan ikke frede Oslo».

Amen.

Akershus fylke har vedtatt at de er for samtaler med Oslo om sammenslåing. Også kommunalminister Jan Tore Sanner ønsker sammenslåing av fylker.

Problemet er at kommune- og fylkessammenslåinger tar tid, og er det noe Fornebubanen ikke har, så er det tid. Banen burde ha vært påbegynt.

En enkel og rask løsning vil derfor være snarest mulig å etablere et infrastrukturselskap eid av Oslo og Akershus i fellesskap, etter modell av Ruter. Fylkene kan på den måten sammen eie alt av skinner, stasjoner, bygninger, innfartsparkeringsplasser mm. og med det sikre et slikt selskap helhetlig oversikt og en felles utbyggings- og driftsorganisasjon.

Med en slik løsning kan både fylkesordfører Solli og byrådsleder Johansen vinne, for ikke å snakke om trafikantene og miljøet som virkelig trenger å vinne.

MDGs internasjonale kontakt Andrew P. Kroglund skrev nylig i Energi og Klima at «byrådet i Oslo er grønnere enn noensinne i byens historie, takket være byrådslederens åpne holdning og politiske teft».

Det gjenstår å se.

Vi vet ennå ikke om byrådet og byrådsleder Johansen har en tilstrekkelig åpen holdning overfor Akershus fylke for å sikre en snarlig igangsettelse av Fornebubanen og med det gjøre byrådets ambisiøse erklæringer om til grønn virkelighet.

Samferdselsminister Solvik-Olsen synes ikke å tro det. Han har nå varslet mulig statlig regulering for å få fortgang på arbeidet med banen. Det ville vel være tidenes ironi om det må en statsråd fra Frp til for å tre et miljø- og kollektivtiltak over hodet på et byråd hvor MDG sitter?

Jeg utfordrer derfor MDGs Kroglund og MDGs samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg til å forklare hvorfor et felles infrastrukturselskap eid av Akershus og Oslo ikke er et bedre alternativ enn statlig regulering.