Danmark i spissen for allianse som vil stenge oljekranene

Hovedfokus til nå har vært på utfasing av kullproduksjon – nå står olje og gass (O&G) for tur, skriver Svein Tveitdal. Danmarks klima- og energiminister sier at Norge bør sette sluttdato.

Alliansen, der også Sverige deltar, er det første initiativet innen de internasjonale klimaforhandlingene som fokuserer på å skru av kranen i stedet for å begrense utslippet av fossile drivstoff.

Det er Danmark som sammen med Costa Rica har tatt initiativet til alliansen. Meldingen TU får fra Dan Jørgensen på spørsmål om Norge og andre oljeproduserende land bør sette en sluttdato for sin oljeproduksjon er klar.

– Ja. Olje- og gassproduserende land må komme opp med en sluttdato, sier Jørgensen til TU.

Om Svein Tveitdal

Tidligere FN-direktør. Tveitdal skriver om COP26 i Glasgow for Besteforeldrenes klimaaksjon og Energi og Klima.

Medlemmer fra start er også Frankrike, Grønland, Italia, New Zealand, Portugal og Sverige samt provinsene California, Quebec, og Wales.

Målet er å bygge en fortropp av ambisiøse land som eksempler for andre å følge.

Den danske klima- og energiministeren Dan Jørgensen sa på pressekonferansen i Glasgow under lanseringen: «Dette er begynnelsen på slutten for O&G – noe 1,5-gradersmålet ikke har plass til (…) Så langt har fokus vært på kull, nå er tiden kommet til O&G (…) Vi ønsker å sette utfasing sentralt på den politiske agendaen i klimaforhandlingene.»

Danmark har satt punktum for produksjon av O&G i 2050. På spørsmål om dette er enkelt for Danmark som en liten produsent, sa han at de etter Brexit var EUs største oljeprodusent, og at Grønland har store ressurser som må bli liggende i bakken. Omstilling er nødvendig og han ønsket å vise at det er mulig. Danmark har nå 40 000 nye arbeidsplasser innen vindenergi og tallet vokser raskt. Han satte spørsmål ved land som sier de støtter «net zero» i 2050, men planlegger produksjon av O&G etter dette.  

Se også tidligere omtale av det danske initiativet her

Klima- og energiministeren fra Costa Rica, Andrea Meza, sa at «en dollar ekstra investert i O&G er en dollar mindre til fornybar energi». Før pressekonferansen sa hun at den politiske makten til O&G-industrien må vingeklippes. «De har flere deltakere på konferansen enn den største nasjonale delegasjonen – de drar til alle land og de vil si at dette er et etterspørselsproblem.»

Det er interessant å merke seg at Norge allerede har gjort dette til sin posisjon.

Sverige annonserte en ny lov som vil forby all leting etter og produksjon av fossil energi på svensk territorium. Wales har sagt nei til både kullproduksjon og fracking, og ønsker å vise at dette er mulig.

På spørsmål under pressekonferansen sa Jørgensen at de er i kontakt med mange nye potensielle medlemmer, men ønsket bare å nevne Skottland, etter avtale med dem.

Utfasing av O&G er helt sentralt for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Den nye alliansen vil bringe dette inn som et sentralt punkt i forhandlingene. Adressering av O&G ser nå ut til å kunne komme inn i teksten fra Glasgow for første gang på en COP. Noe som vil øke presset for å beholde deler av O&G-reservene i bakken. Det vil gjøre det enda vanskeligere for Norge å forsvare sin oljeposisjon, ikke minst om å lete etter O&G i nye områder.

For flere detaljer se hjemmesiden til den nye alliansen: Beyond Oil and Gas Alliance