2015: Rekordinvesteringer i fornybar energi

2015 ble et rekordår for fornybar energi – både målt i dollar og bygging av ny kraftproduksjon.

Bloomberg New Energy Finance har lagt frem sin rapport for 2015. Både i dollar og gigawatt settes rekord. Det har aldri vært investert så mye i fornybar energi målt i dollar – og målt i GW sol og vind ble det bygget omkring 30 prosent mer i 2015 enn i 2014.

Bloomberg konstaterer at dollarveksten kommer til tross for fire viktige faktorer som kunne tenkes å virke i motsatt retning: Kostnadsreduksjonene i solenergi, styrket dollar, fortsatt svak europeisk økonomi – og prisfallet i kull, olje og gass.

Samlet ble det i 2015 investert 329,3 milliarder dollar i kategoriene Bloomberg teller. Det er en vekst på 4 prosent fra 2014, og 3 prosent mer enn i rekordåret 2011. Omkring 200 milliarder dollar ble investert i storskala kraftproduksjon – vindkraft, solenergi og biomasse. Storskala vannkraft inngår ikke i tallene. Blant de største prosjektene i 2015 er flere offshore vindanlegg både i Storbritannia, Tyskland og Kina.

Ifølge Bloomberg ble det bygget omkring 64 GW vindkraft i 2015, og omkring 57 GW solenergi. Det er pen vekst fra 2014 – og vesentlig mer enn for eksempel IEA har lagt til grunn i sine prognoser. Utbyggerne får også vesentlig mer for pengene nå enn for noen år siden, på grunn av kostnadsreduksoner.

Geografisk gjør Europa det dårligst, med investeringer på til sammen 58,5 milliarder dollar – det laveste nivået siden 2006. Kina troner på toppen, fulgt av USA. Blant landene som opplever sterk vekst er India, Chile, Sør-Afrika, Mexico og Marokko, mens et land som Brasil har nedgang i investeringene.