EU vil jobbe for å forby olje- og gassutvinning i Arktis

EU vil jobbe for å få aksept for at det ikke skal drives olje- eller gassleting i Arktis. Det er en av konklusjonene i Kommisjonens nye politikk for nordområdene.

– Vi er ikke naive, sa kommissær med ansvar for blant annet fisk, Virginijus Sinkevičius, da han presenterte Kommisjonens nye politikk for arktiske strøk.

Kommissærens uttalelse kom som svar på et direkte spørsmål om hvordan en skulle få russerne med på å la oljen og gassen i nord ligge.

Han understreket at EU vil jobbe for å få andre land med på et moratorium. Men at dette ikke ville bli enkelt.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

I Norge har det vært en omfattende debatt om oljevirksomhet i havområdene langt nord. Stortinget fastsatte grensen for oljevirksomhet i den norske delen av Barentshavet i fjor. Den gangen ble den såkalte iskanten flyttet marginalt sørover.

Dokumentet som ble presentert onsdag, er et felles dokument mellom Kommisjonen og EUs høye representant for utenrikspolitikk. EU varsler med dette dokumentet at unionen vil spille en mer aktiv rolle i regionen.

  • Du kan lese EUs Arktis-plan her.

Følge opp vedtatt klimapolitikk

«Ønsket om en ny arktisk strategi for å begrense utvinning av fossil energi har til hensikt å øke hastigheten i den globale energiomstillingen. EU er bundet av å implementere Paris-avtalen og olje, gass og kull har størst påvirkning på klima. Det er grunnen til at EU presser på for at olje, kull og gass skal forbli i bakken. Det gjelder også i Arktis. Det internasjonale energibyråets (IEA) rapport om Net Zero by 2050 slo klart fast at det ikke trengs ny olje og gass på veien mot nullutslippssamfunnet,» skriver EU-kommisjonen i sin begrunnelse.

EU-kommisjonen understreker at den vil rette oppmerksomheten mot de økologiske, økonomiske, sosiale og politiske utfordringene som følger av klimaendringene, og den vil ta i bruk sterke virkemidler for å håndtere klimaendringene. Konkret peker den altså på at den vil presse på for at olje og gass skal bli i bakken.

EU åpner for å utvinne metaller i Arktis. Dette er metaller som er viktige for det grønne skiftet.

Klimaendringene fører også til økt skipstrafikk i nord. EU slår fast at det vil jobbe for en mer ambisiøs politikk for å redusere utslipp fra skipsfarten og jobbe for at den skal bli utslippsfri.