Lekket dokument: EU-kommisjonen vil ha CCS-offensiv med Norge på laget

EU-kommisjonen foreslår å trappe opp arbeidet med karbonfangst og lagring. Den peker på Norge som en viktig partner.

I et lekket utkast til forslag til en utenrikspolitisk energistrategi for EU, understreker EU-kommisjonen det nære forholdet til Norge.

Energi og Klima har lest dokumentet som trolig blir presentert sammen med pakken Repower EU den 18. mai. Dette er en felleserklæring mellom Kommisjonen og EUs utenrikstjeneste. Det har tittelen: “EU external energy engagement in a changing world” og kan sammenlignes med en stortingsmelding.

Økt samarbeid med blant andre Norge om karbonfangst og -lagring er et punkt på en omfattende meny av tiltak som skal kutte utslipp og gjøre EU uavhengig av russiske energileveranser.

Vekk med russisk gass

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

I det lekkede forslaget understrekes EUs mål om å erstatte så mye som mulig av den russiske gassen med fornybar energi.

EU skal kutte to-tredeler av gassimporten fra Russland innen utgangen av året og alt innen utgangen av 2027.

Totalt dreier det seg om 155 milliarder kubikkmeter gass.

Mer fornybart

Kommisjonen understreker at unionen skal satse tungt på fornybar energi og energiøkonomisering. Men den innser at dette ikke er nok. En del av gassen må erstattes av import fra andre kanaler som flytende nedkjølt gass (LNG) fra USA og Midtøsten.

Men EU håper også at Norge i årene fremover skal kunne levere mer gass. Olje- og energiminister Terje Aasland sa på oljekonferansen i Sandefjord denne uken at Norge i år vil sette rekord i eksport av gass.

Mesteparten av den norske gassen eksporteres til EU og Storbritannia.

Mye å spare

Med tiltakene som ligger i den foreslåtte lovpakken “Fit for 55” og Repower EU tiltakene som legges frem nå, vil EU spare store summer. Kommisjonen håper å spare 80 milliarder euro på import av mindre gass, 12 milliarder euro på import av mindre olje og 1,7 milliarder på kutt i kullimport. Det utgjør til sammen mer enn 900 milliarder kroner i året i lavere importregning.

Satser på hydrogen

Kommisjonen slår fast at gassforbruket i EU vil synke. Derfor er det avgjørende å sørge for at gass-samarbeidet er knyttet til et langsiktig samarbeid om blant annet hydrogen.

Kommisjonen understreker i utkastet behovet for å skape et marked for fornybart hydrogen.

Den peker på at muligheten for å lage grønt hydrogen er mer likelig fordelt enn verdens olje- og gassressurser. For å gjøre det mulig å importere 10 millioner tonn hydrogen til EU, vil Kommisjonen etablere tre «importkorridorer.» Det er fra Nordsjøen (Norge og Storbritannia), når forholdene tillater det fra Ukraina, og fra Nord-Afrika.  

Fjerne CO₂

Men omfattende fornybarsatsing og import av hydrogen er ikke nok for å nå EUs ambisiøse klimamål om 55 prosent kutt i utslippene innen 2030.

I sitt forslag understreker Kommisjonen at det er behov for å fjerne CO₂.  Her peker også EU mot Norge.

«Et bredere samarbeid om CCS  ( karbonfangst og lagring)og CCU (karbonfangst og bruk) vil være særlig fornuftig med olje- og gassproduserende land og med land med betydelig industri, som Norge,» heter det i dokumentet.

CCS ut i verden

I dokumentet foreslår Kommisjonen at EU skal binde seg til å bringe innovative løsninger som CCS og CCU til verdensmarkedet. EU er opptatt av at deres strenge miljøkrav oppfylles. I dokumentet pekes det spesielt på områder som transport av CO₂, standarder for infrastruktur og lager.

Dette er også områder der Kommisjonen i forslaget peker spesielt på Norge som en partner.

Norge har i lang tid vært opptatt av å få EU mer aktivt innvolvert i CCS. I Brussel har en vært ganske positiv til CCS, mens motstanden har vært betydelig blant endel medlemsland.