Elsertifikater: Anlegg og priser

Elsertifikater, også kalt grønne sertifikater, er den norsk-svenske støtteordningen for ny fornybar energi.

Elsertifikater, også kjent som grønne sertifikater, er en støtteordning som skal utløse ny fornybar energiproduksjon. Ordningen ble innført 1. januar 2012 og skal løpe til 2035. Målet er at 26 TWh ekstra energiproduksjon basert på fornybare kilder skal bygges ut i Norge og Sverige innen 2020. Nye kraftanlegg som godkjennes av NVE får tildelt elsertifikater som de kan selge i et felles svensk-norsk sertifikatmarked. Kraftleverandører og visse strømbrukere er pålagt å kjøpe sertifikater for en andel av strømmen de selger eller bruker. Dataene over anlegg og priser på markedet er tilgjengelig:

NVE: Produksjonsanlegg (godkjente og avslåtte). Data kan lastes ned i Excel-format.
Statnett: Prisoversikt elsertifikater. Data i Excel eller pdf.