Europa kan tape i grønt kappløp

Svekkede europeiske ambisjoner for omstillingen til en lavutslippsøkonomi kan føre til at Europa taper i kappløpet om framtidens arbeidsplasser.

En rekke land og regioner utenfor Europa iverksetter nå ambisiøse tiltak innen energieffektivisering, fornybar energi og prising av klimagassutslipp, skriver en forskergruppe i rapport om europeisk industri- og klimapolitikk. Svekkede europeiske ambisjoner for omstillingen til en lavutslippsøkonomi kan føre til at Europa taper i kappløpet om framtidens arbeidsplasser, mener forskerne. Europas konkurransedyktighet bestemmes i liten grad av energipriser.

Climate Strategies: Staying with the leaders. Europe’s path to a successful low-carbon economy, rapport.

Grafikken over gir et eksempel på dynamikk i det grønne skiftet i andre deler av verden: Kina har overtatt for Tyskland som det største markedet for solenergi (PV). Japans store satsing på fornybar energi etter Fukushima-ulykken har også gitt raske resultater. I rapporten pekes det bl.a. også på at sementproduksjon, som skaper store klimagassutslipp, produseres langt mer energieffektivt i land som Kina, Filippinene, Thailand og India enn i Europa.

For Europas økonomiske utvikling er det viktig at verdensdelen forsvarer en ledende posisjon i omstilling til en lavkarbonøkonomi, konkluderer forskerne:

“This not only increases its international credibility in the field of global climate protection, but also has potential to create or maintain strategic economic advantages in sectors that are growing globally. The security of supply can be increased by reducing dependence on energy imports. In addition, clear climate change policy can create an attractive environment for investment in clean technologies, particularly insofar as it reduces policy uncertainty. Such investments can create new growth sectors and much needed jobs in Europe and thus also contribute to Europe’s economic recovery.”