#Grønnskipsfart: Hvor omveltende blir de neste 30 årene?

Internasjonal skipsfart er ikke en del av Parisavtalen, men næringen kan verken navigere unna klimaendringene eller klimapolitikken.

Alvoret i klimakrisen og klimapolitikken treffer alle næringer – også skipsfarten.
I denne utgaven av #grønnskipsfart kan du lese om hvordan shipping er utsatt for fysisk klimarisiko og risiko som følge av ny klimapolitikk og strengere krav.

Akutte og gradvise klimaendringer er en finansiell risiko

– Globale klimaendringer, mer ekstremvær og varmere hav kan føre til økte kostnader, og det kan utgjøre en fare for sikkerheten til mannskap og last, sier Henning Rebnord, Fuel Performance Specialist i G2 Ocean.

Abonner på #Grønnskipsfart

Et nyhetsbrev med siste nytt om politikk, teknologi og markedstrender som har betydning for skipsfartens grønne skifte.

Abonner på Grønn skipsfart:

Bergensbaserte G2 Ocean er blant verdens største shippingoperatører innen tørrlast. Årlig frakter selskapet varer til over 3600 havner i 70 land. G2 Ocean har gått inn som partner i Climate Futures – et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). Senteret skal utvikle 10-dagers og 10-års klimavarsler.
– Med forventninger om mer ekstremvær blir det enda viktigere å ha verktøy som gir oss nøyaktige værprognoser, sier Rebnord.

Les mer her:I ekstrem vind kan vi gå for full maskin og likevel stå stille

Hva betyr Fitfor55 og taksonomien for skipsfarten?

– Med EUs politikkpakke Fitfor55 og taksonomien vil skipsfarten bli møtt med stadig strengere krav. Det påfører rederiene høyere kostnader. Samtidig skaper det markedsmuligheter for Norges maritime næring, sier Hanne Løvstad, leder av PwCs bærekraftsavdeling i Norge

Les mer her: EUs skjerpede klimapolitikk vil gi skipsfarten økte kostnader og drive opp tempoet i klimaomstillingen

Ny studie: Hva er de økonomiske konsekvensene av en strammere klimapolitikk for skipsfarten?

– Jo mer klimapolitikken strammes til, jo mer øker risikoen for at investeringer i konvensjonelle, fossildrevne skip gir null eller negativ avkastning, sier shippinganalytiker i DNB Markets Jørgen Lian.

Aktører som ikke klarer å henge med i klimaomstillingen kan få problemer med å få tilgang til kapital.

– DNB er store innen utlån til skipsfart, men vi stiller krav. Rederier som ikke klarer å leve opp til strengere krav eller ikke har gode planer for hvordan de skal håndtere overgangen til lavutslipps skipsfart, vil oppleve at tilgangen på kapital blir vanskeligere fremover, sier Knut Ola Skotvedt, senioranalytiker i DNBs Ocean Industries.

Les mer i intervjuet med Lian og Skotvedt her: #Klimarisiko: Strengere klimapolitikk gjør fossildrevne skip ulønnsomme

38 elektriske bilferger

Antallet elektriske bilferger øker sakte, men sikkert. Hittil i år er sju bilferger satt inn i elektrisk drift og totalt er det nå 38 bilferger i elektrisk drift i Norge. Etter planen skal 22 til komme i løpet av 2021.
Følg med på utrullingen av elektriske bilferger i Norge her: Elektriske bilferger i Norge  

Saker i media:

Grønn ammoniakk: Denne uka lanserte Yara, Statkraft og Aker formelt sitt prosjekt for å produsere grønn ammoniakk på Herøya. Selskapet har fått navnet HEGRA, som står får HErøya GRønn Ammoniakk. Les mer på E24: Yara, Statkraft og Aker vil lage grønn ammoniakk: – Et nytt kapittel i norsk industri  

Karbonnøytral metanol: A.P. Moller – Maersk har inngått partnerskap med danske REintegrate og European Energy om leveranse av karbonnøytral metanol. Produksjonen er ventet å starte i 2023. Les mer på Splash247: Maersk fixes methanol supply for landmark boxship

Utslippsfri frakt: Mammut får ros for å forplikte seg til å transportere friluftslivutstyr med utslippsfrie skip fra 2030. Les mer her: Ship It Zero coalition applauds Mammut’s zero-emissions shipping commitment

BP inn i senter for karbonfri shipping: Oljegiganten BP har signert avtale om å bli en strategisk partner i Maersk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping. Les mer på Shipandbunker: BP Joins Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping