IEA: Klimautslippene flatet ut i 2015

Nye tall fra IEA viser at klimautslippene i fjor sto stille for andre år på rad. Årsaken: Mer fornybar energi.

Nye utslippstall: IEAs toppsjef Fatih Birol har lagt frem tall som viser at klimautslippene ikke vokste i 2015.

Det internasjonale Energibyrået har nå lagt frem tall som viser at klimautslippene ikke økte i 2015. Tallene for fjoråret viser samme trend som i 2014: De siste tre årene har de globale CO₂-utslippene praktisk talt stått stille, tross betydelig økonomisk vekst.

Dette er grafen IEA nå har presentert. Tidligere har utflating av CO₂-utslipp bare skjedd i perioder med sterke økonomiske sjokk som ved finanskrisen og Sovjets sammenbrudd.

– De nye tallene bekrefter fjorårets overraskende men velkomne nyheter; vi har nå sett to etterfølgende år hvor klimagassutslippene er dekoblet fra økonomisk vekst, sier IEAs toppsjef Fatih Birol i en pressemelding.

På twitter la Birol ut et haikudikt som forklarer hva som skjer.

Renewables are
Growing their market share as
Costs keep declining

Ifølge IEAs data er det utrullingen av fornybar kraftproduksjon – vind, vann og sol – som i første rekke gjør at utslippsveksten har stoppet. I 2015 sto fornybare kilder for 90 prosent av nyinstallasjonen. Sterk vekst i fornybar energi over tid gjør at effekten blir merkbar – og særlig i Kina. På fire år har kullandelen i Kinas kraftsektor falt fra 80 til 70 prosent, mens lavkarbonkilder med vann og vind i spissen har økt fra 19 til 28 prosent.

IEAs 2015-tall viser at Kinas klimautslipp falt med 1,5 prosent i fjor og med 2 prosent i USA. I begge land er det nedgang i kullbruken som er den viktigste årsaken. Nedgangen her oppveies av fortsatt utslippsvekst i Asias rasktvoksende økonomier og i Midtøsten. Også i Europa økte utslippene noe i 2015.

IEAs 2014-tall ga et noenlunde tilsvarende bilde, bortsett fra at det da var vekst i USAs utslipp og betydelig fall i EUs. Det overordnede bildet – sett over to år – er dermed at utslippstallene hos de tre store – Kina, USA og EU – samlet faller tilstrekkelig til å oppveie veksten andre steder på jorden. Dette gir utflating, men ennå ikke nedgang slik en oppfyllelse av togradersmålet forutsetter at kommer veldig raskt.

Det bør også legges til at IEAs data for 2015 er foreløpige. For 2014 viste data fra andre kilder at IEA hadde lavere tall for Kinas utslipp enn for eksempel BP. IEA vil i juni komme med mer detaljerte tall enn i den knappe meldingen som nå er sluppet.