Fakling av gass gir 400 millioner tonn CO₂

Fakling av gass gir store CO₂-utslipp.

Fakling av gass gir store CO₂-utslipp – omkring åtte ganger de norske årlige utslippene – og representerer en gigantisk sløsing med ressurser, viser denne rapporten fra GE Energy. Gass tilsvarende utslipp fra 77 millioner biler – eller 30 prosent av EUs gassforbruk – brennes opp uten å gjøre noen nytte på veien.

GE Newscenter: GE Energy Flare Gas Reduction Study