Skattejakt i smeltende fonner

Når isbreer smelter, dukker det opp gjenstander som er blitt bevart i opptil tusenvis av år.

En 1700 år gammel kjortel av ull. En 5900 år gammel pilspiss. Et 2100 år gammelt reinsdyrgevir. I varme somre smelter isbreer og eldgamle snø- og isfonner i den norske fjellheimen. Frem dukker mengder av gjenstander, både menneskeskapte og naturlige, ofte i glimrende tilstand, bevart av snø og is som har ligget i hundre- og tusenvis av år. For arkeologer og klimaforskere er det blitt et kappløp med tiden å finne og ta vare på gjenstandene før de går i oppløsning og informasjonen de bærer med seg om fortiden forsvinner.

De mange funnene av gevirer kan gi gode kunnskaper om skiftende klima opp gjennom historien – de fungerer som markører for breenes bevegelse og størrelse fra fortid til nåtid, ifølge Atle Nesje, professor i geovitenskap ved UiB og Bjerknessenteret.

For å sikre funnene og posisjonsbestemme dem på best mulig måte, ønsker Nesje et systematisk samarbeid mellom Statens naturoppsyn og representanter fra det naturvitenskapelige forskningsmiljøet.

Kilder: Science Magazine, bjerknes.uib.no