Lansering av Klimapanelets rapport om landarealer

Ny rapport fra FNs klimapanel: Landarealenes rolle i klimaarbeidet. Se opptak av Miljødirektoratets lansering.

Rapporten ble lansert internasjonalt 8. august. I Norge sto Miljødirektoratet for lanseringsseminaret som vi sendte direkte her på klimatv.no. Over kan du se opptak av samtlige innledninger fra seminaret.

Rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) fokuserer på landarealenes rolle i klimaarbeidet med temaer som utslipp, opptak, karbonlagre og klimatiltak i naturlige og forvaltede økosystemer, samt forørkning, forringelse av landområder og matsikkerhet.

Miljødirektoratet er FNs klimapanels nasjonale knutepunkt og lanserer rapporten i Norge i samarbeid med NTNU Bærekraft og Cicero, som er de norske forskningsmiljøene som har bidratt til rapporten. Les mer om rapporten på Miljødirektoratets temaside og på Klimapanelets nettsted.

Program

10:00: Dørene åpnes og det blir servert forfriskninger

10:30: Velkommen ved miljødirektør Ellen Hambro

10:40: Presentasjon av hovedfunn fra spesialrapporten ved Francesco Cherubini, NTNU, hovedforfatter i kapittel 6 om koblingene mellom forørkning, landforringelse, matsikkerhet og utslipp og opptak av drivhusgasser

10:55: Rapporten overrekkes klima- og miljøminister Ola Elvestuen

11.05: Innlegg fra relevante aktører:

  • Norsk skogeierforbund v/administrerende direktør Per Skorge
  • Statkraft v/konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen
  • Norges bondelag v/generalsekretær Sigrid Hjørnegård
  • WWF Verdens naturfond v/generalsekretær Bård Vegar Solhjell
  • Røde Kors v/generalsekretær Bernt Apeland

11:30: Q&A fra FNs klimapanels Plenumsmøte i Genève via Skype, med

  • Jan Fuglestvedt, Cicero, nestleder i arbeidsgruppe 1, byrået til FNs klimapanel (Det klimavitenskapelige grunnlaget)
  • Øyvind Christophersen, Miljødirektoratet, leder av Norges delegasjon til Klimapanelet og nasjonalt knutepunkt for FNs klimapanel

11:40: Spørsmål til Francesco Cherubini og innlederne

12:00: Slutt

Ordstyrer: Solrun Figenschau Skjellum, leder for klimakunnskapsseksjonen i Miljødirektoratet.