#Klimatv.no: Klimarisiko i finansnæringen

Klimaendringene endrer risikobildet for aktører som finansierer, forsikrer og investerer i infrastruktur. Store verdier står på spill. Hvilken informasjon og hvilke verktøy vil bidra til å redusere klimarisikoen?

Bygninger, veier, strømnett og annen kritisk infrastruktur trues av ekstremvær og overvann. Hvordan kan den nye Kunnskapsbanken – en nasjonal database for klimatilpasset forsikring  – forhindre feilinvesteringer og bidra til mer treffsikre klimatilpasning i kommunene? Hvordan få fart på markedet for grønne obligasjoner? Og hvordan henger fysisk og finansiell klimarisiko sammen?

Det var tema da Norsif og Sustainability Hub inviterte til frokost på Litteraturhuset 31. oktober.

Du kan se opptak fra arrangementet ovenfor.

Som innledere og debattanter stilte Annika Persson (direktør for skade i Codan Forsikring), Erik Øyno (administrerende direktør i industrikonsernet Protan), Torunn Brånå (ansvarlig for grønn finans i Kommunalbanken),  Mia Ebeltoft (fagsjef forsikring i Finans Norge), Stian Andresen (Klimaavdelingen / seksjon for utvikling og finansiering i Klima- og miljødepartementet), Harald Francke Lund (leder, grønne obligasjoner for CICERO) og Jacob Michaelsen (leder for arbeidet med grønne obligasjoner i Nordea). Moderator: Anne Jortveit (nestledere i Norsk klimastiftelse).