Kunnskap som kan redde verden

Årets utgave av magasinet 2°C – “Operasjon nullutslipp” – henvender seg særlig til elever og lærere i videregående skole. Her kan du se video fra lanseringen av magasinet på Nadderud videregående skole i Bærum.

Kikki Kleiven, førsteamanuensis ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen, innledet med tema: Kunnskap som kan redde verden: Status klimaendringer og energiomstilling.

Borgar Aamaas, seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, gir deg mer kunnskap om reisevaner og klimagassutslipp:

– Nordmenn reiser mye. Når det gjelder transport har de 20 prosentene med høyest inntekt i Norge et klimaavtrykk som er 240 prosent større enn de 20 prosentene med lavest inntekt.

Hva kan næringsliv og industri bidra med for å nå målene i Paris-avtalen?

Det ga Julie Wedege (Statkraft), Jens Ulltveit-Moe (Umoe) og Bjørn Kjetil Mauritzen (Hydro) svar på.

Arrangementet fant sted 26. januar 2018 og ble ledet av Anne Jortveit og Anders Bjartnes fra Norsk klimastiftelse.