Martin Skancke mfl. om ekspertutvalget og statens klimarisiko

Se opptak av debatt og intervjuer om statens klimarisiko fra Energi og Klimas arrangement.

Martin Skancke innledet på arrangementet i Oslo 23. november om hvordan han vil gripe an jobben som leder for regjeringens nylig oppnevnte klimarisikoutvalg. Skancke har tidligere gjort mange viktige utredningsoppdrag og var også en av ekspertene som deltok i Michael Bloombergs «Task Force on Climate-related Financial Disclosures».

En rekke kunnskapsrike folk fortalte gjennom korte intervjuer hvilke forventninger de har til utvalgets arbeid.

  • Bjørn K. Haugland, konserndirektør bærekraft, DNV
  • Anette Rønnov, leder bærekraft, KPMG
  • Henrik Tveter, siviløkonom og rådgiver finans i WWF
  • Eirik Wærness, sjeføkonom i Statoil
  • Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret
  • Toril Hunstad Christensen, analysesjef i BKK
  • Per Espen Stoknes, forsker ved senter for grønn vekst, BI
  • Hanne Thornam, leder bærekraft EY

Fra Stortinget stilte Lene Westgaard-Halle (H), Åsmund Aukrust (AP) og Kari Elisabeth Kaski (SV) for å delta i en samtale etter de faglige intervjuene.