Se #Klimafrokost: Hvordan få fart på grønn ammoniakk som klimaløsning for skipsfarten?

Hvilken politikk trenger vi i Norge for å ta i bruk og skalere grønn ammoniakk som drivstoff i sjøtransporten? Hva er potensial for norsk verdiskaping knyttet til grønn ammoniakk? Det var tema på #Klimafrokost 26. august. Du kan se opptaket her.

De siste årene har interessen for grønn ammoniakk som drivstoff til sjøs økt voldsomt, både i Norge og mange andre steder i verden.

På #Klimafrokost 26. august ble blant annet følgende tema belyst: Hvilke lovende ammoniakk-prosjekter er på gang – i Norge og verden – når det gjelder teknologiutvikling for ammoniakk som drivstoff og produksjon av ammoniakk? Hva er potensial for norsk verdiskaping knyttet til grønn ammoniakk? Og: Hvordan arbeider Norge, EU og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO for å fase inn utslippsfrie skip i internasjonal skipsfart? Hvilken plass har grønn ammoniakk der?

Program: 

– Hvor langt har vi kommet i utviklingen av grønn ammoniakk som drivstoff for skipsfarten? Hvilken politikk kan få fart på grønn ammoniakk som klimaløsning for internasjonal skipsfart? Hvordan kan næringene og myndighetene samarbeide om å skape etterspørsel og marked før grønn ammoniakk? Innledning ved Anne Jortveit, nestleder i Norsk klimastiftelse.

– Pilotprosjekter for grønn ammoniakk i Grønt Skipsfartsprogram: Sikkerhet, global skipsfart, passasjerskip, havtråler, bulkskip, stortank og offentlige anskaffelser. Ved Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram og visepresident i DNV.

– Derfor investerer vi i grønn ammoniakk og bunkringsbøyer for ammoniakk til maritim sektor. Ved Magnus Ankarstrand, leder for YARAs prosjekter for grønn ammoniakk og styreleder i Yara Clean Ammonia Norge AS.

– Grønn ammoniakk som klimaløsning for nærskipsfarten i samarbeid med store vareeiere – integrerte med bunkringsterminaler. Med Karl Arthur Bræin, kommersiell direktør i Amon Maritime, Viridis Bulk Carriers og Azane Fuel Solutions. 

– Slik vil vi produsere grønn ammoniakk og grønt hydrogen i Finnmark – ved hjelp av flytende installasjoner kjent fra petroleumsnæringen. Med Ove Tideman Rylandsholm, Head of Marine Operations i H2Carrrier.

– For å produsere grønn ammoniakk trenger vi fornybar kraft, hvor og hvordan kan vi skaffe denne kraften? Med Sigurd Kvammen Rafaelsen, ordfører i Lebesby og 1. vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet.

– Hvordan kan myndighetene legge til rette for grønn ammoniakk og andre nullutslipps drivstoff ved en kombinasjon av krav, avgifter og incentiver? Samtale med Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant for Høyre og Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV, Narve Mjøs fra Grønt Skipsfartsprogram og Anne Jortveit fra Norsk klimastiftelse.

– Klimaambisjonene for internasjonal skipsfart – hvor langt er vi kommet, og hva skjer framover? Ved Sveinung Oftedal, fagdirektør i Klima- og miljødepartementet og Norges representant i IMO-forhandlingene.

Arrangementet ble ledet av Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.