“Sjokkpris” på atomkraft i Storbritannia

For de som har valgt å håpe på kjernekraft som det kostnadseffektive alternativet til fossil energi, er nyheten referert i The Daily Telegraph mandag 24.9 en stor skuffelse. Både den franske energigiganten EDF og franske AREVA som leverer teknologien og bygger verkene, kjemper for å holde liv i sine internasjonale prosjekter etter Fukushima og det tyske… Fortsett å lese “Sjokkpris” på atomkraft i Storbritannia

For de som har valgt å håpe på kjernekraft som det kostnadseffektive alternativet til fossil energi, er nyheten referert i The Daily Telegraph mandag 24.9 en stor skuffelse.

Både den franske energigiganten EDF og franske AREVA som leverer teknologien og bygger verkene, kjemper for å holde liv i sine internasjonale prosjekter etter Fukushima og det tyske og japanske nei til å satse videre på kjernekraft. I Europa har regjeringen i Storbritannia kommet med flere initiativ som skal stimulere private investorers interesse for de to planlagte nye kjernekraftverkene.

Men prosjektene sliter med  å komme videre. Det er flere grunner, men den viktigste er at verken AREVA eller leverandører tør å gi en fast pris på hva det vil koste å bygge atomkraft idag. Uten fastpris på bygging og drift, så kan heller ikke EDF som er utbyggeren forplikte seg til en maksimal tariff på strøm levert fra kraftverket.

Den britiske regjeringen er i forhandlinger med EDF om en langsiktig garantert pris for elektrisitet fra det første anlegget på Hinkley Point i Somerset. EDF har så langt ikke villet si hvor mye anlegget vil koste, nylig uttalte EDFs UK-sjef til Daily Telegraph at prisen ville være mindre enn £ 140 per megawatt time (MWh). Uttalelsen antyder at EDF ber om garanti for at tariffen kan stige til 140 £ per MWh, dersom det er nødvendig for å dekke kostadene.

14 penny per kilowwattime – 17 eurocent eller 1,3 NOK – er et oppsiktsvekkende høyt tall. Til sammenligning er Feed-in-Tariffen for strøm fra nye sol- og vindkraftverk henholdsvis 7 og 5 penny i Storbritannia.(noe som riktignok er for lavt til å understøtte utbygging de nærmeste årene).

Da myndighetene sist regnet på det i 2008, fikk de ved hjelp av EDF estimater som viste at det ville koste £ 65/MWh, altså under halvparten. 100 prosent kostnadsøkning på 4 år selvsagt skremmende, og det er fortsatt mange år til mulig byggestart. I denne samme perioden er eksempelvis kostnadene ved å bygge ut solcellebasert strømproduksjon mer enn halvert.

Ifølge Daily Telegraph tilsvarer forskjellen på å betale £ 65/MWh for nye kjernekraftverk, versus kr 140/MWh for to nye reaktorer over 2 milliarder pund hvert år. Det tilsvarer en økning i strømregningen på ca £ 70 for hver husstand.

EDF søker nye partnere for å dele kostnadene og risikoen i prosjektet, og forhandler med kineserne om en 30 prosent eierandel. British Gas som eier Centrica har opsjon på en 20 prosent eierandel, men antas å være bekymret for risikoen for kostnadsoverskridelser.

Det blir ikke billig å bygge lavkarbonsamfunnet, men mye tyder på at en kombinbasjon av maksimal energisparing, massiv utbygging av grønn energi og smart-grid samt gasskraft med karbonfangst blir billigere enn kjernekraft.