Derfor faller oljeprisen

Oljeprisfallet har også en annen forklaring enn økt produksjon av skiferolje i USA.

Oljeprisen har falt dramatisk. Det er bare seks måneder siden prisen var vel over 100 dollar fatet. I dag er prisen under 50. Økt utvinning av skiferolje i USA er mest trukket fram som en forklaring. Men det er også en annen forklaringer som sjelden blir nevnt: Vi er i begynnerfasen av en teknologisk transportrevolusjon.

Skiferoljen har hatt en betydelig effekt på det globale oljemarkedet og den amerikanske økonomien. Total oljeproduksjon i USA har økt med mer enn 60 prosent i løpet av de siste fem årene, og nesten all ekstra produksjon kommer fra skiferfelt i Texas og Nord-Dakota. Det blir nå pumpet ut mer olje i USA enn i Saudi-Arabia.

Men prisen på oljen gjenspeiler ikke bare tilbud og etterspørsel i dag, men også forventninger om hva tilbud og etterspørsel blir i framtiden. Her er det stor risiko for oljeprodusentene.

For femti år siden ble olje brukt til å lage strøm, til oppvarming, til å produsere plastikk og kjemikalier og til å lage bensin og diesel for transport. Men i dag er oljen hovedsakelig brukt til transport.

Imidlertid er det store forandringer på vei. Først, måten vi bruker bilen på begynner å endre seg. Stadig færre unge mennesker velger å ta førerkort. Sjåførservice som Uber og bildeling som Bilringen har gjort bilen unødvendig for mange. I mange byer er det blit økt fokus på gåing, sykling og offentlig transport.

Men den viktigste forandringen er elektrifisering av transport. Om man hadde lyst til å kjøpe en elektrisk bil fra et kjent bilselskap for fire år siden, hadde man bare et valg – Nissan Leaf. I dag kan man velge blant mer enn 20 modeller.

Dagens elbiler har svært begrenset rekkevidde, men utviklingen i batteriteknologien skjer raskt. GM la nylig frem sine planer om å lansere en elbil i 2016 med 300 kilometer rekkevidde til en pris rundt 230.000 kroner. Tesla har også planer om å utvikle en bil med like god rekkevidde som sin Model S, men som koster halvdelen.

Hvis oljeprodusentene ser for seg at en stor andel av fremtidens biler kjører på strøm, kan det hende at de nå velger å selge så mye som mulig. Dette kan forklare hvorfor vi har sett økende produksjon fra land som Saudi-Arabia og Russland i det siste halvåret tross sterkt fallende oljepriser. Kanskje ser de for seg en framtid med mange færre kunder.

Dette innlegget stod først på trykk i Bergens Tidende 19.januar.