Derfor slår vi sammen Hafslund AS og E-CO Energi AS

Byrådet i Oslo går inn for å slå sammen Norges største nettselskap Hafslund AS og Norges nest største kraftselskap E-CO Energi Holding AS i ett konsern under én felles ledelse. Hadde det nye konsernet vært notert på Oslo børs, ville det trolig vært blant børsens ti største selskaper.

Ved første blikk er ikke sammenslåingen et opplagt grep. Norsk lov krever tydelige funksjonelle skiller mellom nett- og produksjonsvirksomhet. De umiddelbare synergiene ved å slå sammen et nettselskap og et kraftselskap er derfor ikke veldig store.

Vi er likevel overbevist om at det både er riktig og viktig å slå sammen de to selskapene. Hovedformålet er å samle kompetansen i ett miljø, i en tid med sterke og raske endringer i bransjen.

En bransje i rask endring

Gjennom tiår var strukturen og arbeidsdelingen i kraftbransjen stabil: Sentralisert produksjon, markedsoperasjoner, distribusjon og sluttkunder. Den gamle strukturen er nå i oppløsing. For eksempel vil mer produksjon skje desentralisert fordi stadig flere husstander og bedrifter investerer i vind- eller solkraft direkte. Digitalisering og «smarte» målere vil øke fleksibiliteten i kraftsystemet. «Smarte» kunder vil levere overskuddskraft – og egenprodusert kraft – tilbake på nettet. Ett eksempel er at kraft kan kjøpes, lagres og selges fra elbiler. Nye digitaliserte produkter og tjenester vil oppstå.

Gitt en slik utvikling vil samspillet mellom nett og produksjon bli annerledes enn i dag. Det blir viktigere å forstå hele verdikjeden. Derfor samler vi E-CO og Hafslund i ett miljø.

Energibransjen i Norge har alltid vært kompetansetung. Framover blir den blir bare enda mer kompetansetung. Vi vet at sterke fagmiljøer har lettere for å tiltrekke seg enda mer kompetanse, og utvikle seg videre. Det gir da lite mening at Oslo kommune skal eie to av de mest kompetansetunge miljøene i norsk energibransje, for så å holde dem adskilt fra hverandre. I stedet samler vi dem og styrker dem.

Elektrifisering er vårt viktigste klimatiltak

Sammenslåingen er også knyttet til klimapolitikken vår. Oslo har et av verdens mest ambisiøse mål for å kutte klimagasser. Vi tror at rundt halvparten av utslippene i Oslo kan kuttes gjennom elektrifisering. Oslo kommune fører en offensiv politikk for å elektrifisere biltrafikken. Det settes nå inn elbusser på en rekke busslinjer i Oslo. Båttrafikken til Nesodden og øyene skal elektrifiseres. Landstrøm skal innføres ved Oslo havn. Byggeplassene skal drives elektrisk.

Alt dette krever store investeringer i infrastruktur og ofte nye, teknologiske løsninger. Da trenger vi dynamikken og innovasjonskraften fra næringslivet. Både Hafslund og E-CO er allerede langt framme her. Ved å samle de to selskapene legger vi til rette for et kraftfullt selskap som – i rollen som kommersiell aktør – kan drive fram elektrifisering og nye, klimavennlige løsninger. Kall dette gjerne en klimaorientert næringspolitikk.

Verdiskaping og velferd

Alternativet til at de kommunalt eide energiselskapene får ta en sentral rolle i å forme framtiden, er neppe at endringene ikke skjer. Alternativet er at private selskaper – trolig ofte utenlandske – utvikler de smarte, klimavennlige løsningene, får kontroll over dataene, og skaper verdiene. De av oss som er opptatt av offentlig eierskap i energibransjen, har derfor et særlig ansvar for å legge til rette for at de kommunale selskapene får utvikle sitt potensial.

I dag bidrar Oslos energiselskaper årlig med vel 1 milliard kroner til kommunekassen. Alt dette går til velferdsproduksjon for innbyggerne i kommunen. Men bransjen endres, og den gamle forretningsmodellen er mer utsatt enn før. Vi ønsker fortsatt høy verdiskaping. Og vi ønsker nye, bedre og klimavennlige løsninger for innbyggerne i Oslo. Derfor tar vi et offensiv grep. Vi vil legge til rette for at et nytt, sterkt og kompetent energiselskap – tilpasset en ny tid – får utvikle seg.