Norge trenger en ny tverrpolitisk klimavisjon

Ledende politikere fra alle partier bør sette seg ned og lage en ny tverrpolitisk klimavisjon for Norge.

På Zero-konferansen 2011 hørte vi republikaneren Arnold Schwarzenegger fortelle om hvordan man i California satset på en felles klimavisjon og hvordan de klarte å selge visjonen til folket. “There is no right or left in the climate debate. The only direction is forward”, sa Schwarzenegger.

Vi har gjennom høsten fått tydeliggjort status i norsk energi- og klimapolitikk. Senest forrige uke, da olje- og energiminister Ola Borten Moe presiserer at klimaet aldri vil styre norsk oljepolitikk. Oljepolitikken lever sitt eget liv. Er det ett politikkområde som til de grader må gripe inn i alle departement, så er det klima. Men har vi egentlig en god overordnet klimavisjon som landet styrer etter?

Sist uke ble også Landbruksmeldingen lagt frem. Den vektlegger betydningen av et levedyktig landbruk og norsk matproduksjon. Vel og bra. Men meldingen har lite nytenkning om hvordan man kan opprettholde og forsterke norsk landbruk ved å satse på en omlegging av landbruket i mer klimariktig retning. Det handler ikke om å legge ned, men å dreie fokus og satse.

Sist uke har vi også hørt Statnett fortelle om sine planer for det norske strømnettet. Det trengs oppgraderinger for å sikre forsyningen innenlands. Fordi man må prioritere, velger man å nedprioritere bygging av kraftkabler til kontinentet.

Kanskje vel og bra isolert sett for Norges innbyggere, men ikke nødvendigvis en prioritering som ville blitt valgt hvis landet hadde en overordnet klimavisjon som Statnett var en del av. Kan hende ville det da vært viktigere å prioritere kabler til Europa, for å virkeliggjøre planene om å utnytte norsk vannkraft som Europas strømbatteri når det er lite vind eller sol på kontinentet, slik EU ber oss om?

All ære til Statnetts kraftingeniører som sørger for god strømforsyning, men kan det hende at det er på tide å tenke litt videre? Kronargumentet for Sima-Samnanger-kraftledningen er at det er fare for mørklegging av Bergen by. Men vi kan ikke huske at avisene skrev at mørklegging faktisk fant sted fordi strømmen ble borte sist vinter, på tross av en rekordkald vinter med høyt strømforbruk. Derimot skrev avisene mye om at Bergen var en av Europas mest forurensede byer på grunn av smog fra trafikken.

I dag virker det som om klimasaken i Norge er overlatt til Miljøverndepartementet mens andre departement har en rekke andre målsettinger som prioriteres, så som å sikre industri og arbeidsplasser.

Mitt forslag er at ledende politikere uavhengig av parti setter seg ned og blir enige om en ny klimavisjon for Norge. Vi er mange som gjerne hjelper til i den prosessen.