Sanntidsdata lar forbrukerne ta bærekraftige beslutninger

Aktørene i energibransjen må tilby strømmålerdata av høy kvalitet, analysere “big data” og gjøre forbrukerinnsikt tilgjengelig i sanntid. I dag.

Elektrisitet er ikke bare en handelsvare. Hvordan du bruker den, reflekterer hvem du er. Hvis du er avhengig av elektrisitet fra fossilt brennstoff, har du et høyt karbonutslipp. Hvis du har solcellepanel på taket, produserer elektrisitet og selger overskuddet til strømnettet, er du en prosumer. Elektrisitet åpner for muligheter. Har du lys, kan barnet ditt lese. På World Economic Forum i Davos diskuterte ledere hvorvidt vi står på randen til den fjerde industrielle revolusjonen. Dette er en revolusjon brakt frem av teknologi og IT som vil påvirke hvordan vi lever, hvordan vi arbeider, og hvordan vi forbruker elektrisitet.

Forbrukere og prosumere ønsker å ta bærekraftige beslutninger. Med smart-telefoner i hånden og tilgang til sanntidsdata 24/7 ønsker ikke dagens forbrukere og prosumere månedlige strømregninger. De ønsker sanntidsinformasjon om sitt strømforbruk, produksjon og pris. Denne informasjonen hjelper dem med å velge hvor strømmen deres skal komme fra, hvor mye strøm de bruker, og når de bruker den. Ved å kombinere sanntidsinformasjon med “tingenes internett” gir vi forbrukere og prosumere nok informasjon til å ta ansvarlige og bærekraftige avgjørelser om egen strømbruk.

Et marked som sikrer tilgang til energi, økt fornybar energi og rimelig strøm vokser. Vi beveger oss mot et strømnett i Europa med ulike teknologier og fornybare ressurser, og EUs energiunion bør komme forbrukerne til nytte. Denne overgangen vil møte fremtidig etterspørsel. For eksempel vil solcellepaneler på hustak fra Otovo, sanntidsdata fra Enoro (selskapet jeg leder) og ny batteriteknologi fra Tesla bidra til å hjelpe forbrukere til å lagre egenprodusert strøm når den er på sitt dyreste, og kjøpe strøm når det er billigst.

Politiske beslutninger må tilrettelegge for endringene. Teknologi gir mer effektiv energibruk, og nå trenger vi en effektiv politikk som reflekterer denne utviklingen. De dramatiske forandringene i markedet krever ikke bare endringer i europeiske retningslinjer, men endringer i nasjonal politikk. Nasjonal strøm- og energipolitikk må utvikles fra å reflektere den andre industrielle revolusjonen, som aktiverte økt masseproduksjon, til å reflektere den fjerde industrielle revolusjonen, som vil redusere utslipp med sanntidsinformasjon og teknologi ved forbrukernes fingertupper. Men vi trenger å samarbeide for å lykkes.

Den fjerde industrielle revolusjonen krever økt samarbeid mellom strømleverandører, teknologiske selskaper, investorer og regjeringer. Markedet er for komplekst og representerer for mange forskjellige interesser til at en enkelt gruppe kan forandre hele systemet. Ved å samarbeide kan vi møte etterspørselen fra både forbrukere og produsenter.

Så hva betyr dette for oss? Energiselskaper må tilpasse seg økt fornybar energi på strømnettet, prosumere, og krav til økt energieffektivitet. For leverandører av programvareløsninger for energiselskaper betyr den fjerde industrielle revolusjonen en tilpasset energiopplevelse for forbrukere, prosumere og energiselskaper.

Forbrukere og prosumere ønsker å se hvordan de påvirker strømregningen, strømnettet og miljøet. De ønsker å stå ansvarlige for eget energiforbruk. Energiselskaper må svare på denne forandringen, og uten informasjon vil det ikke skje en endring. Derfor må vi tilby strømmålerdata av høy kvalitet, analysere “big data” og gjøre forbrukerinnsikt tilgjengelig i sanntid. I dag.

Det er det den fjerde industrielle revolusjonen betyr for vår industri: myndiggjøring av forbrukerne i den nye energifremtiden, med sanntidsdata slik at folk er informert og kan ta ansvarlige avgjørelser. Elektrisitet har vært kilden til forandring før. Hvis vi sammen tar grep om det vi ser i dag, kan vi gjøre elektrisitet til drivkraften til forandring i morgen.