Kullets supermakt

Kina står for halvparten av hele verdens kullforbruk.

Denne artikkelen inneholder data fra 2012. Du finner oppdaterte data på faktasidene Klimavakten.

I bloggserien “Det grønne skiftet” har Anders Bjartnes de siste ukene referert flere kinesiske initiativer for å begrense veksten i kullforbruket. Det er tvingende nødvendig, både for å få bukt med den forferdelige lokale luftforurensningen, men også hvis verden skal få gjort noe med klimagassutslippene. Grafikken over bygger på data fra BPs Statistical Review of World Energy2013. Kina økte sitt kullforbruk med 6,1 prosent fra 2011 til 2012. Kinesernes andel av verdens forbruk økte litt i forhold til 2011, og bikket over 50 prosent.