Mindre vann i Europas elver kan bremse EUs klimatiltak

EUs plan om å overføre tungtransport fra vei til Europas vannveier, møter en alvorlig klimahindring. Tørke fører til lavere vannstand som reduserer mulighetene til å frakte gods på Europas elver og kanaler.

Tyske medier har i sommer meldt om at vannføringen i Rhinen har vært så liten at godstransporten er redusert, noe som bidrar til å svekke den tyske økonomien. Rhinen er den viktigste vannveien i Europa.

For eksempel får den tyske kjemigiganten BASF 40 prosent av råmaterialene sine transportert på Rhinen. Selskapet har i dag ikke alternativer til å frakte dette på lektere.

Deutsche Bank, som allerede forventer at Tysklands økonomi skal falle med 0,3 prosent i år, erkjenner at en lengre periode med lav vannstand kan forsinke at tysk økonomi henter seg inn igjen, skriver Reuters.

Dette er ikke første gang at vannføringen er en utfordring.

I 2018 var den lav – og det var bildet også under fjorårets tørke.

Litt regn – mer tørke

Regnvær tidlig i august har hjulpet på den akutte situasjonen, men langsiktig ser det ikke bra ut for Europas vannveier. Nå er det igjen hetebølge i Europa, som også treffer deler av Tyskland.

Ifølge nettstedet Politico har forskere pekt på at det i perioder har vært unormal lav vannstand de fem-seks siste årene. Nå forbereder en seg på at dette kan bli den nye normalen, nemlig at elvenes transportkapasitet reduseres.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Isbreer i Alpene smelter

Nettstedet Euractiv peker på nedsmelting av breer i Alpene som en årsak til at det på sikt kan bli mye verre. Akkurat nå ville vannstanden vært lavere uten mer smeltevann. Men det vil ikke vare. Når breene forsvinner i den takt som de gjør nå, forsvinner også et tilsig som har sikret blant andre Rhinens vannstand. Ifølge Det føderale hydrologiske institutt (BfG) vil Rhinens transportkapasitet bli redusert med 25 prosent ved århundreskiftet, fordi da er 90 prosent av breene smeltet.

Omfatter mange land

Det er 37000 kilometer med innenlands vannveier i Europa, og de går igjennom hele 13 land. Økt innenlands skipsfart, ikke bare på elver, men også mer kystfart, vil gi en betydelig klimagevinst. Energiforbruket pr tonn/km er med elvebåt bare 17 prosent av det en trailer bruker på vei og 50 prosent av hva et tog bruker, skriver Kommisjonen. Dette er grunnen til at EU ønsker mer av godstrafikken på vann. I tillegg er dette sikrere og derfor mer egnet for transport av farlig gods.

EU vil ha færre lastebiler på veiene, men tørke kan gjøre dette vanskelig. Foto: EU-kommisjonens medietjeneste

Går i gal retning

I EUs «Green Deal» er målet at 75 prosent av transporten som i dag går på vei, skal over på jernbane og vannveier. Men dette kan bli vanskelig fordi klimaendringene fører til mindre vann. Og det går faktisk i gal retning. Fra 2021 til 2022 sank transport på elever og kanaler i EU med 9,8 prosent, skriver Eurostat.

I en rapport publisert i fjor, slår EUs miljøbyrå i København fast at utslippene i veisektoren øker. Grunnen er at mer gods fraktes på vei og personbiltrafikken øker.

Og Kommisjonen er bekymret: – Forstyrrelser av trafikken på EUs innenlands vannveier er et betydelig hinder for å trekke mer frakt vekk fra veitransport, sier Kommisjonens talsperson Adalbert Jahnz til Politico.

Ingen enkel løsning

Det er ikke noen enkel løsning på problemet.

Etterspørselen øker etter båter som ikke stikker dypt i vannet, men dette kan neppe erstatte frafallet av transportkapasitet. Det betyr behov for en massiv fornyelse av flåten.

I noen tilfeller kan en mudre eller endre elvene for å sikre at de kan brukes av båt, men dette kan kollidere med andre naturregler EU har. EU har ambisiøse planer om å føre blant annet vassdrag tilbake til det opprinnelige. Talsperson Jahnz fra Kommisjonen bekrefter overfor Politico at dersom et slikt prosjekt forverrer den økologiske situasjonen i et vassdrag, vil det bare kunne gjennomføres i helt spesielle tilfeller.