Norge med i EUs korridor fra Skandinavia til Middelhavet

Norge blir knyttet til EUs korridor av vei og jernbane fra Skandinavia til Middelhavet. Det er samferdselsminister Jon-Ivar Nygård godt fornøyd med.

Søndag kveld møtte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sine nordiske kolleger til et uformelt formøte før EUs transportministermøte. Dette er en av de kanalene den norske statsråden har inn i EU.

Mandag formiddag vedtok EUs transportministre sine posisjoner til utbygging av det europeiske transportnettverket (TEN-T). Rådet skal nå forhandle med Europaparlamentet om den endelige utformingen av det store transportpakken. Målet er å gjøre EUs transportsystem grønnere og mer brukervennlig.

Det tsjekkiske formannskapet la ikke skjul på at det var meget fornøyd med at denne pakken nå er klar fra Ministerrådets side.

.

Slik ser EU for seg en transportkorridor fra Skandinavia til Middelhavet. Der også forbindelsen mellom Oslo og Stockholm er med. Skjermdump av EU-dokument.

Den tsjekkiske transportminister Martin Kupka sa på pressekonferansen at et godt transportnettverk er avgjørende for klima og økonomien.

– Det gjelder ikke bare for innbyggerne som skal kunne forflytte seg raskt og kunne stole på transporttilbudet. Det omfatter også næringslivet som skal utvikle og dra nytte av de mulighetene som finnes i det indre markedet, la han til.

EUs transportministre understreker at en viktig del av TEN-T-prosjektene er å sikre at jernbanen blir mer konkurransedyktig som transportform.

Oslo til Palermo

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård kunne konstatere at Oslo og Norge er med på Scanmed-korridoren. Dette har også svenskene vært opptatt av.

Scanmed skal skape sømløse transportløsninger for vei og jernbane fra Oslo–Stockholm i nord, via København, Hamburg og Innsbruck ned til Palermo på Sicilia.

Dette er ett av flere store transportnettverk som skal binde Europa bedre sammen.

I tillegg vedtok transportministrene å knytte Ukraina og Moldova tettere til EUs transportnettverk.

– De prioriteringene vi ser her, er godt innenfor nasjonal transportplan, sier Nygård til Energi og Klima.

30 års plan

TEN-T skal binde Europa bedre sammen, gjøre transport mer bærekraftig, rette ut flaskehalser og knytte sammen veier og jernbane.

Dette er et gigantisk prosjekt som skal bygges ut i faser. Første faste skal være ferdig i 2030, deretter 2040 og i 2050 skal hele det nye nettverket være klart.

I 2050 skal trafikken i EU være utslippsfri om unionen skal nå målet om klimanøytralitet.

Ikke alt på skinner

TEN-T har en rekke krav til prosjektene. Ett er at jernbanen skal ha en minstehastighet på 160 km/t. På togstrekningen Oslo–Gøteborg kan det bli problemer med å nå fristen om å kunne kjøre i 160 km/t innen 2030.

Derimot er han optimistisk når det gjelder å innfri kravet om 160 km/t som minstehastighet på andre strekninger som nå moderniseres.