Tyskland dropper omstridt avgift på gasseksport

Tyskland bøyer av i gasstriden med EU-kommisjonen og flere naboland. Innen utgangen av året avvikler Tyskland en omstridt avgift på eksport av gass som nabolandene og Kommisjonen mener undergraver fri flyt av gass i EU.

Rapporten fra EU-kommisjonen på torsdagens energiministermøte viste at EU ligger godt an når det gjelder gass for neste vinter. Gasslagrene er på et meget høyt nivå. EU klarer å spare energi og bygge ut fornybar energi som nå utgjør 44 prosent av strømproduksjonen i EU.

EUs ministre er nå enige om ytterligere å forsterke samarbeidet for å kvitte seg med den russiske gassen som fortsatt brukes i EU. Det skal skje gjennom å koordinere arbeidet via en såkalt høynivågruppe. Detaljene er ikke klare.

Vekk fra Russisk gass

EUs energikommissær Kadri Simson slo fast at EU-landene vil klare seg uten den russiske gassen som i dag kommer via rørledning gjennom Ukraina. Avtalen om russisk gass i transitt via Ukraina, utløper ved nyttår. I følge Simson finnes det alternativer.

Få alle sakene fra Energi og Klimas Brussel-korrespondent i innboksen

Nyheter og bakgrunn om hvordan EUs energi- og klimapolitikk påvirker norsk politikk, økonomi og næringsliv. Nyhetsbrevet sendes ut daglig.

Energi og Klimas Brussel-korrespondent er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.

Abonner på EU-korrespondenten:

–Vi kan fylle gasslagrene våren 2025 uten rørledningsgass fra Russland, sa Simson på pressekonferansen torsdag kveld.

Det bygges nå opp en betydelig kapasitet for å importere LNG (flytende gass) fra USA og Midtøsten.

Ifølge Acer vil trolig etterspørselen etter LNG i EU nå toppnivå i år.

Eksportavgift undergravet markedet

Men denne importen av LNG har også skapt nye problemer. Tyskland innførte i 2022 en eksportavgift på gass fra sine enorme gasslagre. Dette for å tette et omkring 10 milliarder euro stort hull i budsjettet.  Tyskland kjøpte i 2022 store mengder gass på verdensmarkedet til skyhøye priser. Den tyske regjeringen har argumentert for at avgiften er en måte å sørge for at alle forbrukere, ikke bare de tyske, må være med å ta regningen for at dette. Tyskland, som har EUs største gasslagre, mener landet på denne måten tok et ansvar for å sikre Europa energi.

Men Tysklands naboer har hevdet at avgiften kan bryte EUs regler for gasslagring og undergrave det indre markedet, drive opp prisene og motivere EU-land til å kjøpe billigere russisk energi. Det skjer i praksis ved at flytende gass (LNG) fra Russland i store volum finner vei inn i EU.

Nylig ga EU-kommisjonen beskjed om at den forberedte seg på å gå rettens vei for å få Tyskland til å slutte å kreve inn denne avgiften. Det har vært en hektisk brevveksling mellom Kommisjonen og den tyske regjeringen om denne saken.

Avvikler den ved årsskiftet

Sven Giegold er statssekretær i det tyske departementet for økonomi og klima. Da han i morgentimene torsdag ankom ministermøtet, hadde han med seg nyheten om at Tyskland vil avskaffe denne importavgiften fra nyttår.

–Dette er meget raskt med tanke på at dette krever behandling i nasjonalforsamlingen, sa den tyske statssekretæren. For å være sikker på at journalistene hadde fått med seg budskapet gjentok han det på engelsk.

Beskjeden fra statssekretæren blir åpenbart tatt vel imot blant land som Østerrike, Tsjekkia og Ungarn som har vært blant de hardeste kritikerne av Tyskland. I tillegg risikerer ikke Tyskland å bli trukket for retten av Kommisjonen.

Uenighet om LNG

I dag kommer 8 prosent av rørgassen EU-landene bruker fra Russland, mot vel 40 prosent i 2021. Men samtidig øker importen av LNG (flytende gass på skip) fra EU, noe som fyller Russlands krigskasse. Tiltak mot denne importen splitter EU-landene. Gass står foreløpig ikke på EUs liste over produkter som er omfattet av sanksjonene.

Ministrene sluttet også opp om et tysk-tsjekkisk initiativ om en høynivågruppe som skal se på hvordan EU-landene kan kvitte seg helt med import av russisk olje og gass. Dette skal EU-ambassadørene og Kommisjonen jobbe videre med, konkluderte ministerne. Dette for å styrke samarbeidet med på kutte ytterligere i import av gass fra Russland. EUs mål er å ikke importere gass fra Russland etter 2027. I følge Simson har andre gasskilder, energisparing og utbygging av fornybar energi gjort, at EU nå ser at dette målet er innen rekkevidde.