Investorer tar for stor klimarisiko

Rangering av finansiell risiko ved klimaendringer.

Blant verdens største investorer (pensjonsfond, forsikring) er det bare fem som får godkjent (AAA-rating) for sin håndtering av finansiell risiko ved klimaendringer, ifølge 2013-14-utgaven av Global Climate Investment Index. Storebrand kommer best ut av norske fond med en 11. plass (AA). Oljefondet er på 41. plass, best av de statlige investeringsfondene. Organisasjonen Asset Owners Disclosure Project (AODP) står bak rangeringen.

AODP: Global Climate Investment Index (rapport, pdf) | Rangering | Oppsummering av hovedpunkter

AODP kontaktet verdens 1000 største investorer og endte opp med å rangere 460 av dem. Kriteriene som er brukt:

  • Transparens: Åpenhet om investeringer
  • Risikostyring: Hva de gjør for å kvantifisere og håndtere risiko ved klimaendringer
  • Lavkarboninvesteringer: Om eierne investerer i lavkarbonprosjekter for å gardere seg mot klimarelaterte tap
  • Aktivt eierskap: Hvor aktive eierne er som investorer
  • Investeringskjede: I hvilken grad eierne driver fram endring i finansmiljøet

27 investorer fikk A eller bedre i AODPs rating, opp fra 22 i forrige rangering i 2012. Storebrand rykket opp 51 plasser og KLP (38. plass) hele 80 plasser sammenlignet med sist. Statens pensjonsfond utland forbedret seg 12 plasser.

AODP er en frivillig organisasjon basert i Australia.