Miljøvennlig energi: Flest bedrifter på Østlandet

De 1800 aktive bedriftene innenfor miljøvennlig energi er spredt over hele landet, men tyngdepunktet ligger på Østlandet. De små og mellomstore bedriftene dominerer.

Det viser en kartlegging Forskningsrådet har gjennomført. Bedriftene fordeler seg med en halvpart på vannkraft og en halvpart på vind og hav, distribusjon, bioenergi, effektivisering, omsetning, fjernvarme og solenergi, pluss sekkeposten Annet.

Vannkraftbedriftene er fordelt på hele landet, men er sterkt til stede på Vestlandet.

De åtte andre områdene innenfor miljøvennlig energi ligger nær de store forsknings- og utdanningsmiljøene, med en hoveddel på Østlandet.

Mange småbedrifter

Blant bedriftene i kartleggingen er rundt halvparten oppført uten egne ansatte. Det kan skyldes at et foretak med flere virksomheter kan registrere ansatte på én virksomhet.

Blant de rundt 900 bedriftene som har ansatte, har 382 bedrifter mellom en og ni ansatte. Bare 43 bedrifter har over 500 ansatte.

Figur over ntall ansatte på de ni hovedområdene innenfor miljøvennlig energi
Antall ansatte på de ni hovedområdene innenfor miljøvennlig energi, 2014. (Kilde: Forskningsrådet)


Antall ansatte på de ni hovedområdene innenfor miljøvennlig energi. Kilde Forskningsrådet

De minste bedriftene er spredd over hele landet. Høyest er andelen i Sogn og Fjordane hvor 75 prosent av bedriftene har mellom 1-9 ansatte. Dette er i hovedsak vannkraftbedrifter. Deretter følger Hedmark og Aust-Agder hvor over halvparten av bedriftene har færre enn 10 ansatte.

I alle fylker unntatt Finnmark finnes det bedrifter med over 100 ansatte. Oslo er fylket med flest, 44 stykker eller 15 prosent. Deretter følger Akershus, Sør-Trøndelag og Vest-Agder med 10 stykker hver. To tredjedeler, 28 stykker, av bedriftene med over 500 ansatte ligger i Oslo og Akershus hvor mange foretak har hovedkontor.