Norsk vannkraft lønnsom hjelp til tysk “Energiewende”

Bruk av norske vannmagasiner til indirekte lagring av overskuddsstrøm fra tyske vind- og solenergianlegg kan bidra sterkt til Tysklands store energiomstilling, ifølge en rapport analyseselskapet Prognos har skrevet for Verdens Energiråd.

For å ta ut potensialet må de to landene knyttes sammen med flere kraftkabler. Det vil være lønnsomt for begge parter, mener Prognos. Også norske Thema Consulting Group kommer i en rapport fram til at det er god samfunnsøkonomisk lønnsomhet i flere mellomlandsforbindelser.

Prognos/Verdens Energiråd: Om rapporten (tysk)
Rapport til nedlasting (engelsk, pdf)
Thema Consulting Group: Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020
Rapport til nedlasting (pdf)