Oljeprisen viktig for Arktis

Ulike scenarier for olje- og gassutvinningen i Arktis i tiårene fremover.

Denne forskningsrapporten fra Cicero, DNV og Statistisk sentralbyrå analyserer ulike scenarier for olje- og gassutvinningen i Arktis i tiårene fremover. Rapporten påviser en sterk sammenheng mellom oljeprisen, utvinningsnivået – og utslippene som følger. En pris på 120 dollar gir langt mer utvinning og større utslipp enn referansebanen på 80 dollar.

Atmospheric Chemistry and Physics: Future emissions from shipping and petroleum activities in the Arctic.