Om trendene som vil forandre verden

Hvordan vil grønn omstilling påvirke Norge?

Denne rapporten fra Econ Pöyry – “2050: et paradigmefremsyn –  lille land, hva nå?” (pdf) konkluderer optimistisk: En rekke trender peker mot at vi får et skift til en grønn økonomi i forholdsvis nær fremtid. Mye tyder på at de neste tiårene vil bringe oss et ressurseffektivt lavutslippssamfunn hvor fornybar energi overtar den fossile energiens dominerende rolle – fordi den er bedre og billigere. Econ Pöyry påviser en rekke sterke drivere som peker i retning av at et slikt skifte gradvis vil finne sted.

Sterke kostnadsreduksjoner i fornybar energi, klimapolitikk og tiltagende ressursknapphet er avgjørende faktorer for at det vil drives frem innovasjon og  endring i stor skala. India og Kina vil være viktige aktører i omstillingen.

Hva så med Norge? Hvordan vil endringene påvirke et lite oljeland? Rapporten belyser mulige implikasjoner for viktige næringer i Norge: Petroleum, kraft, bergverk og havbruk. Rapporten er kommet til gjennom et samarbeid mellom Econ Pöyry og Norsk Klimastiftelse (Energi og Klimas utgiver). BKK, Bergen Næringsråd, Statkraft, Uni Research, Sparebanken Vest, Statsbygg, Norges geologiske undersøkelse, Entering India og Mandag Morgen har bidratt til å realisere rapporten.

Econ Pöyry: “2050: et paradigmefremsyn – lille land, hva nå?” (pdf).