Gass versus fornybar (I)

Utbyggingen av fornybar energi i Europa truer gassinteressene.

Denne rapporten fra Pöyry viser hvordan utbyggingen av fornybar energi i Europa truer gassinteressene. Den synliggjør hvorfor Statoil er engstelig for å miste marked i Storbritannia, og den viser hvorfor olje- og energiminister Ola Borten Moe og utenriksminister Jonas Gahr Støre øker markedsføringsinnsatsen for den norske gassen i Europa.

Pöyry: The challenges of intermittency in North West European power markets (pdf-dokument)