Vind sto for 10 prosent av norsk kraftproduksjon i 2022

Produksjonen av vindkraft økte til 14,8 TWh i 2022, og sto for 10,1 prosent av kraftproduksjonen.

Vindkraftproduksjonen satte med det enda en ny rekord.

Nye produksjonsrekorder er satt hvert år siden 2017. Store investeringer i ny kapasitet kom på nett i årene frem til 2021.

At Norge ikke er blant de store vindaktørene i Europa, viser oversikten fra vindbransjens organisasjon Wind Europe over dagsproduksjonen ved vindkraftverk i de ulike landene.

Norge er fortsatt usynlig innen havvind i Europa, selv om mye skal skje det neste tiåret. Les mer:

Vannkraft sto for 88 prosent av norsk kraftproduksjon i 2021. Vindkraftens andel har altså økt de siste årene.

Data og fakta om vindkraft i Norge

NVE behandler søknader om konsesjon og samler inn data om vindkraftprosjekter i Norge: Selskap som står bak, prosjektets kapasitet i MW, plassering, antall turbiner, status for konsesjonssøknad og mye mer.

NVE: Vindkraftdata. Utbygging per år, produksjonsdata, brukstid med mer.

NVE: Interaktivt kart med alle vindkraftverk

NVE: Vindkraft – konsesjonsdatabase

SSB: Elektrisitet

Vindportalen.no: Informasjonsside om vindkraft fra NORWEA og Energi Norge

Klimavakten: Live-data – strøm og CO₂

Klimavakten: Globale investeringer i fornybar energi og annen lavkarbonteknologi

(Red.anm.: Artikkelen ble først publisert 7. februar 2012. Sist oppdatert 24. oktober 2023).