Lavere vindkraftproduksjon i 2023

Produksjonen av vindkraft i Norge falt noe i 2023 etter mange år med vekst. Vind sto for 9,1 prosent av kraftproduksjonen.

Store investeringer i nye vindkraftanlegg førte til at mye ny kapasitet kom på nett i årene frem til og med 2021. Så stoppet det opp: I 2022 ble det bare satt seks nye turbiner i drift, i 2023 fem, viser NVEs data.

Vindkraftproduksjonen økte fra 2,8 TWh i 2017 til 14,8 i 2022. Men i 2023 falt produksjonen noe til 14 TWh. Vannkraft sto med 137,3 TWh for 89,2 prosent av norsk kraftproduksjon i 2023.

Det kan imidlertid være et nytt skifte på gang for vindkraft. I 2023 presenterte flere selskaper planer om å investere i ny vindkraft på land, blant dem Eviny og Statkraft.

Vind i Europa

Ved utgangen av 2023 var det installert rundt 5 GW vindkraft i Norge. I Europa samlet var det 272 GW, viser oversikten fra vindbransjens organisasjon Wind Europe.

Norge er fortsatt lite synlig innen havvind i Europa, selv om mye skal skje det neste tiåret. Regjeringen ønsker å bygge ut området Sørlige Nordsjø II, og planlegger også utvikling av flytende havvind i området Utsira Nord.

Havvindområder: Mens Utsira Nord ligger vest for Haugesund, er Sørlige Nordsjø II på grensen mot dansk sokkel.

Les mer om utviklingen av vindkraft i Europa:

Data og fakta om vindkraft i Norge

NVE behandler søknader om konsesjon og samler inn data om vindkraftprosjekter i Norge: Selskap som står bak, prosjektets kapasitet i MW, plassering, antall turbiner, status for konsesjonssøknad og mye mer.

NVE: Vindkraftdata. Utbygging per år, produksjonsdata, brukstid med mer.

NVE: Interaktivt kart med alle vindkraftverk

NVE: Vindkraft – konsesjonsdatabase

SSB: Elektrisitet

Klimavakten: Live-data – strøm og CO₂

Klimavakten: Globale investeringer i fornybar energi og annen lavkarbonteknologi

(Red.anm.: Artikkelen ble først publisert 16. februar 2024. Oppdatert 28. februar.)