Gardiner som produserer strøm

Ved NTNU i Trondheim utvikler to masterstudenter en gardintype som ikke bare skjermer for solen, men som også høster energi fra den. Møt SPIR-kandidat NårgeSol.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Gjennom sommeren vil Energi og Klima presentere årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2018.

Hva driver NårgeSol med?

Vi er en student-startup, lokalisert ved inkubatoren NTNU Accel i Trondheim, som jobber med å utvikle solcellegardiner. Det er en ny type gardiner som kombinerer solskjerming med fornybar energiproduksjon. Solcellene som er integrert i gardinene kan både høste energi fra sollys og fra innendørs belysning. Energien som produseres lagres i batterier og kan brukes ved behov.

Løsningen øker bygningens selvforsyning, samtidig som det å høste fornybar energi gir bygget en ny dimensjon ved å snu byggets fasade fra et passivt til aktivt element. Løsningen passer like godt til eksisterende bygg som til nye.


Kandidat:
NårgeSol
Sted: Trondheim
Eiere: Winnie Poon og Sara Munz-Kløve
Oppstartsår: 2017
Web: www.naargesol.com
Kontaktperson: Winnie Poon

Hva er klimagevinsten?

Å utnytte vindusflatene til energiproduksjon gjør bygget mer selvforsynt med energi. I Norge kan det bety at mer av vår fornybare kraft kan eksporteres til andre europeiske land, som igjen kan bety redusert produksjon av kull- og gasskraft.

Å høste innendørs lyskilder sammen med solenergi, gir også en sirkulær løsning for bygninger. Konseptet innfrir fire av FNs bærekraftsmål: Ren energi for alle (mål 7), Innovasjon og infrastruktur (mål 9), Bærekraftige byer og samfunn (mål 11) og stoppe klimaendringene (mål 13).

Ved å høste energi i bygninger, tilbyr løsningen en ny dimensjon i utviklingen av nullutslippsbygg.

Hvem er kundene dere?

Solcellegardiner egner seg for alt fra skyskrapere til bygg med store vindusflater og privatboliger. Vi retter oss mot B2B-market og potensielle kunder inkluderer distributører av gardiner/solteknologi, eiendomsutviklere for privatboliger/smarte hjem, næringsbygg, offentlige virksomheter som fylkeskommuner som eier skolebygg og privatpersoner.

Verdensbanken har regnet ut at Paris-avtalen vil generere 2800 milliarder amerikanske dollar i investeringer i solenergi fra nå til 2030. Det er vanskelig å anslå vårt markedspotensial ettersom det ikke eksisterer sammenlignbare produkter ennå, men vi tror at våre solcellegardiner vil bidra til å skape et nytt markedssegment.

Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

Produktmessig er vi på prototypstadiet der vi tester energiproduksjon ved ulike designalternativer. Målet er å ha utviklet en MVP (Minimum Viable Product) innen utgangen av sommeren 2018. Prototypene vil bli testet og verifisert ved Zero Emission Building (ZEB) ved NTNU i Trondheim.

Når det kommer til forretningsutvikling, har vi etablert dialog med potensielle partnere og kunder for pilotprosjekter, både i Norge og Kroatia.

Teamet vårt er del av EU ClimateKIC Greenhouse Pre-incubation Program.

Hva har vært de største utfordringene til nå?

Den mest kritiske FoU-utfordringen er å få ned investeringskostnadene, mens den største tekniske utfordringen knytter seg til design og ledninger. En annen utfordring har vært å skaffe tilstrekkelig finansiering for slik forskningsbasert innovasjon.