Her er selskapene som får delta i årets SPIR-finale

Årets SPIR-finale finner sted under Fornybarkonferansen i Bergen 25. april. Her er de tre juryutnevnte finalistene.

SPIR er en årlig pris for grønn teknologi som deles ut av PwC, BKK Spring, Bergen Næringsråd og nettmagasinet Energi og Klima. Her er årets tre finalister:

Evoy

Hel-elektrisk fremdriftssystem som kan installeres i nye og brukte båter med ytelse fra 100 til 450 kW. Les mer.

Foamrox

Nytt konstruksjonsmateriale som kan erstatte betong – i første omgang i ikke-bærende konstruksjoner som i vei- og jernbanetunneler. Les mer.

Highlift

En varmepumpe for industrien som gjør det mulig å omgjøre verdiløs spillvarme til verdifull prosessvarme. Les mer.

Årets SPIR-finale finner sted på Fornybarkonferansen i Bergen 25. april. Her vil kandidatene møte juryen og få mulighet til å presentere seg fra scenen. Vinneren kåres under selve konferansen og premien er faglig kompetanse fra PwC til en verdi av 75 000 kr og en pengepremie på 50 000 kr. Etter finalen vil BKK Spring invitere alle tre finalister som det er relevant for til å holde en investorpresentasjon.