Vil høste strøm fra tidevannet

Med tidevannsforskjeller på opptil ti meter er Storbritannia særlig egnet for tidevannskraftverk. Norske Tidetec posisjonerer seg for å kunne levere turbinløsning til de første kraftverkene.

SPIR-prisen har som formål å synliggjøre norsk innovasjon og næringsutvikling som kan bidra til å forsere overgangen til et fossilfritt samfunn, og løfte frem historiene om personene som står bak. Energi og Klima presenterer årets ti utvalgte kandidater til SPIR-prisen 2019.

Arne H. Kollandsrud, adm.direktør Foto: Tidetec

– Hva er Tidetec?

– Det er en norskutviklet turbinløsning som kan brukes til å produsere elektrisitet fra tidevannslaguner og –barrierer. Mens tradisjonelle tidevannsturbiner bare produserer elektrisitet optimalt når vannet passerer i en retning, gjør vår løsning det mulig å dreie turbinen 180 grader slik at man får til en optimal toveisproduksjon. Dette øker effektiviteten betraktelig.

– Vi kaller dette toveis vannkraft, og vi liker å si at vi kombinerer det beste fra norsk subsea- og vannkraftindustri.

– Hva er klimagevinsten?

– Klimakrisen kan kun løses om vi får hundre prosent fornybar strømproduksjon – og da må det satses på et mangfold av energikilder. Tidetecs bidrag er at vi med vår toveis turbinløsning bedrer «business-caset» for tidevannskraft. Vi tror Storbritannia er landet som kommer til å kick-starte satsingen på denne energikilden, slik de i sin tid gjorde med havvind. I dag finnes det bare tre større tidevannskraftverk i hele verden – ett i Frankrike, ett i Canada og ett i Sør-Korea.

– Hvem er kundene deres?

– Kjøpere av teknologien vår er utbyggere og prosjektutviklere i land med tidevannsforskjeller på minst fem meter. Vårt fokus nå er Storbritannia.

Kandidat: Tidetec
Sted: Oslo
Eiere: Kollan AS (70%)
Oppstartsår: 2013
Web: www.tidetec.no

– Hvor langt har dere kommet med utviklingen av prosjektet?

– Vi er på vei ut av det som på etablererspråket kalles «dødens dal» og er i ferd med å kommersialisere sammen med industrielle partnere. Teknologien vår er optimalisert, prototypetestet og dokumentert gjennom et treårig Eurostar-prosjekt som ble avsluttet i 2018. Vi har også etablert partnerskap med norske EPCI-aktører og ingeniørselskap – slik at vi er kvalifisert for eksportstøtte gjennom GIEK og Eksportkreditt. Neste steg er å levere teknologien til et fullskala anlegg..

– Nå retter vi oss mot konkrete utbyggingsprosjekter i Storbritannia. Mest konkret er en intensjonsavtale inngått med utbyggeren SimecAtlantis, men på grunn av Brexit er dette prosjektet satt på vent. Vi er også involvert i andre tidlig fase-prosjekter, blant annet i Mersey, Liverpool.

– Hva har vært de største utfordringene til nå?

– Det er en relativt høy politisk terskel for å sette i gang bygging av tidevannsanlegg, selv om kostnadsbildet ikke er dårligere enn for mange havvindprosjekter. Dermed tar det tid å realisere det første fullskala anlegget, noe vi er avhengig av for å kunne bevise reell effekt og lønnsomhet ved produktet vårt.

– Brexit har dessuten gjort beslutningstagerne usikre. Det har blant annet ført til at SimecAtlantis utsatt bestillingen av en mulighetsstudie som vi leverte tilbud på i desember i fjor.