Tema: Parisavtalen
Klimatoppmøtet i Paris i 2015 endte med en global avtale om at landene skal arbeide for å holde global oppvarming "godt under 2°C over førindustrielt nivå, og arbeide for å begrense oppvarmingen til 1,5°C". Her finner du artikler om avtalen og oppfølgingen av den.