Se #Klimafrokost: Hvordan når vi 2030-målene?

Se opptak av Klimastiftelsens #Klimafrokost og last ned presentasjoner: Hva skal til for å nå 2030-målene?

Last ned presentasjoner fra frokostmøtet på Norsk klimastiftelses sider.

Klimaforliket fra 2008 slo fast at Norge skulle kutte CO2-utslippene ned til 48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Regjeringen anslår at vi ender på 51,0 millioner tonn i 2020. Hvorfor er vi så langt unna å nå 2020-målet? Hvilken lærdom kan vi ta med oss fra dette frem mot 2030? Norge har forpliktet seg til å redusere utslippene i 2030 med minst 40 prosent, sammenliknet med nivået i 1990. Hva skal til for å nå 2030-målene? Det var tema for årets siste #Klimafrokost som hadde følgende program:

  • Hva er status for Norges klimagassutslipp?  Hva innebærer Norges klimasamarbeid med EU og hvordan det er rigget? Hvilke fleksible mekanismer kan Norge eventuelt ta i bruk? Foredrag v/ Erlend Andre Tveiten Hermansen, seniorforsker, CICERO Senter for klimaforskning.
  • Hvilke nye klimamål kan EU komme til å sette de neste årene? Innlegg v/ Torbjørg Jevnaker, forsker, Fridtjof Nansens Institutt.
  • Hvordan kan næringslivet arbeide systematisk med å kutte egne utslipp og gjennomføre årlige klimaregnskap? Innlegg v/ Helene Frihammer, leder Klimapartnere Vestland og nasjonal regionkoordinator Klimapartnere, Norges største partnerskap for utslippskutt og grønn næringsutvikling.
  • Hvilken politikk trengs for å nå klimamålene for 2030? Intervju med Lene Westgaard-Halle (stortingsrepresentant, Høyre), Arild Hermstad (nasjonal talsperson MDG), Ole André Myhrvold (stortingsrepresentant SP) og Åsmund Aukrust (stortingsrepresentant, AP).
  • Finnes det nok felles grunn til at partiene kan bli enige om store klimakutt frem mot 2030? Hvor vil vi se stor uenighet og hvor er det størst mulighet for å lykkes? Samtale med Irene Halvorsen (sjefredaktør i Nationen) og Geir Ramnefjell (politisk redaktør i Dagbladet).

Kavlifondet støtter prosjekt #Klimafrokost.