Investeringsgapet: Mye mer fornybar må bygges til 2030

Det bygges ut mer fornybar enn fossil kraftproduksjon i verden. Men det bygges for lite til å sikre togradersmålet.

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) er den viktigste og beste kilden til data om den globale utviklingen innen fornybar energi. Denne uken holder BNEF sitt årlige toppmøte i New York. Der blir det lagt frem en del nytt tallmateriale som viser hvordan utviklingen går.

Det er veldig mange positive trekk. 2013 var vendepunktet da det for første gang ble bygget ut mer fornybar (143 GW) enn fossil (141 GW) kraftproduksjon, men utviklingen går for sakte.

Som illustrasjonen over viser, er det et stort gap mellom de faktiske investeringene i fossilfri kraftproduksjon og det som er nødvendig for å få til en tilstrekkelig rask endring i energisystemene – og en tilsvarende rask utfasing av CO₂-utslipp. Utbyggingen må skaleres og akselereres vesentlig.

Presentasjonen BNEFs Michael Liebreich holdt i New York er vel verd å laste ned og studere.